Τελ. ενημέρωση:

   30-Jan-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, 57-62

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιορισμός επιπέδων αντιοξειδωτικών ουσιών στο αίμα μετά από πλούσια σε αντιοξειδωτικά διατροφή

E. Λυμπεράκη, Φ. Ελευθερίου, Σ. Μακρή, Χ. Πέτρου
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης της διατροφής στην ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού. Οι περισσότερες μελέτες συσχετίζουν τη βελτίωση μιας παθολογικής κατάστασης με την πρόσληψη βιταμινών ή άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών. Λίγες μελέτες αναφέρονται στην επίδραση ενός διατροφικού συστατικού ή μιας ομάδας τροφίμων στα επίπεδα αντιοξειδωτικών στον ορό και τη συσχέτιση αυτών με την υγεία και την πιθανή πρόληψη παθολογικών καταστάσεων.

ΥΛΙΚO-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού (TAC) σε ομάδα 40 εθελοντών (1η αιμοληψία). Όλα τα μέλη της ομάδας συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με διατροφικές ή άλλες συνήθειες που είναι γνωστό ότι μπορεί να επηρεάζουν την αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού. Από αυτούς, οι 17 ήταν άνδρες και οι 23 γυναίκες. Στους εθελοντές δόθηκε ειδική δίαιτα –πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες– για 30 ημέρες και μετρήθηκε η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού (2η αιμοληψία). Στη συνέχεια, ακολούθησε τρίτη μέτρηση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού μετά από ελεύθερη διατροφή για 15 ημέρες (3η αιμοληψία). Σε όλα τα δείγματα μετρήθηκε η συγκέντρωση των ολικών αντιοξειδωτικών με τη μέθοδο TEAC (trolox equivalent antioxidant capacity), όπου προσδιορίστηκε η επίδραση της προσθήκης 10 μL αραιωμένου 1/10 ορού στην οξείδωση του ABTS από το σύστημα ferryl μυοσφαιρίνης-H2O2 με το antioxidant assay kit της Cayman.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέτρηση των ολικών αντιοξειδωτικών στον ορό σε συνέχεια της ειδικής δίαιτας παρουσίασε αύξηση 62% (p=0,000) και σε ορισμένες περιπτώσεις έφθασε έως και 150%, ενώ μετά από την ελεύθερη διατροφή 15 ημερών παρατηρήθηκε μια μικρή –αλλά όχι σημαντική– μείωση της TAC κατά 4,9% (p=0,119) από τη 2η αιμοληψία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα αποτελέσματα προέκυψε το συμπέρασμα για τη θετική επίδραση της πλούσιας σε αντιοξειδωτικά διατροφής στην ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού και μέσω αυτής στην πιθανή πρόληψη εκφυλιστικών νόσων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιοξειδωτικές ουσίες, Διατροφή, Οξειδωτικό stress, TAC.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής