Τελ. ενημέρωση:

   30-Jan-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, 10-19

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος της τοκόλυσης στην αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Π. Αντσακλής, Α. Αντσακλής
Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο πρόωρος τοκετός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης Μαιευτικής και μια από τις σημαντικότερες αιτίες περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η μελέτη των πιο πρόσφατων δεδομένων σχετικά με τη χρήση τοκολυτικών παραγόντων για την αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού. Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, εξετάζοντας τους μηχανισμούς δράσης των τοκολυτικών φαρμάκων, τον τρόπο χορήγησής τους και τα οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους, καθώς και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία δεν είναι σαφή σχετικά με τον τοκολυτικό παράγοντα εκλογής. Η αντιμετώπιση της εγκύου με συμπτωματολογία πρόωρου τοκετού θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη, συνυπολογίζοντας τα κλινικά χαρακτηριστικά τόσο της μητέρας όσο και του εμβρύου και φυσικά τα χαρακτηριστικά του τοκολυτικού φαρμάκου.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρόωρος τοκετός, Τοκόλυση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής