Τελ. ενημέρωση:

   01-Dec-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010, 984-991

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τα πιστεύω, οι μύθοι και η πραγματικότητα για τη λέξη αίμα από την Ομηρική εποχή έως σήμερα

Γ.Xρ. Μελέτης
Α' Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Σε όλα τα αρχαία έθνη υπάρχουν πεποιθήσεις για το αίμα στα θρησκευτικά δόγματα σε σχέση με τη μυθολογία ή την προέλευση της θρησκείας. Ειδικά οι Έλληνες γνώριζαν πάντα το αίμα ως κόκκινο ρευστό του ανθρώπινου σώματος. Ελληνικές «επιστημονικές» εκτιμήσεις για την ύπαρξη και τις ιδιότητες του αίματος αρχίζουν ήδη από τους Ομηρικούς χρόνους. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το αίμα ως συνώνυμο με τη ζωή. Στους ελληνικούς μύθους και στις ιστορικές πραγματείες βρίσκονται οι πρώτες αναφορές για τη συνεχή αγγειακή κυκλοφορία του αίματος, οι διαφορές μεταξύ του φλεβικού και του αρτηριακού αίματος, καθώς και ότι ο μυελός των οστών είναι ο τόπος παραγωγής του αίματος, ενώ βρίσκονται και οι πρώτες αναφορές για τους μηχανισμούς πήξης αίματος και της χρήσης της μετάγγισης ως μέσου διάσωσης της ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Αίμα, Αιματολογία, Ιστορία, Μυθολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής