Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2010, 259-263

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το «έξυπνο» Ασκληπιείο: Μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση

Ε. Χριστοπούλου-Αλετρά,1 Α. Τόγια,2 Χ. Βαρλάμη1
1Ιστορία της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
2Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ), Θεσσαλονίκη

Για περισσότερους από οκτώ αιώνες στα Ασκληπιεία της αρχαίας Ελλάδας αναπτύχθηκε μια θεραπευτική τέχνη που βασιζόταν τόσο σε ιατρικές θεραπευτικές μεθόδους όσο και σε διάφορες θρησκευτικές ιεροτελεστίες. Φιλολογικές πηγές και ανασκαφικά ευρήματα μαρτυρούν ότι οι αρχιτεκτονικές επιλογές σε ό,τι αφορούσε στους τόπους ανέγερσης αλλά και στην κτηριακή συγκρότηση των Ασκληπιείων δεν ήταν τυχαίες. Η φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος, με τα άφθονα νερά, την πλούσια βλάστηση και την εντυπωσιακή θέα, τα καθιστούσε ιδανικούς τόπους θεραπείας. Παράλληλα, πολλά από τα οικοδομήματα που βρίσκονταν μέσα ή σε μικρή απόσταση από τα Ασκληπιεία, όπως θέατρα, στάδια ή ωδεία, χρησιμοποιούνταν για την ψυχαγωγία των ασθενών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μερικά από τα σημαντικότερα Ασκληπιεία, δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα των κτηρίων που τα περιέβαλλαν. Γίνεται προφανές ότι τα Ασκληπιεία υιοθετούσαν μια πιο ολιστική προσέγγιση στη «νοσηλεία» και τη θεραπεία των προσκυνητών που κατέφευγαν σε αυτά για τη θεραπεία των σωματικών τους παθήσεων, συνδυάζοντας την ιατρική πράξη με τη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των ασθενών μέσω της παραμονής τους σε ένα ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασκληπιεία, Αρχαία Ιατρική, Ελλάδα, Ολιστικές θεραπείες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής