Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2010, 230-238

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δεοντολογικά προβλήματα στην κλινική έρευνα. Το Έντυπο Συγκατάθεσης

Φ.Α. Τζαβέλλα
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

Η κλινική έρευνα, δηλαδή η έρευνα με υποκείμενο τον άνθρωπο, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας του κοινωνικού συνόλου, αλλά έχει προκαλέσει και την ανάδειξη μιας σειράς προβλημάτων του ευρύτερου χώρου της Κοινωνιολογίας της Υγείας. Τα πειράματα των ναζί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Δίκη της Νυρεμβέργης, ο Κώδικας της Νυρεμβέργης και η Διακήρυξη του Helsinki έχουν αποτελέσει σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της δεοντολογικής θεώρησης της κλινικής έρευνας. Ένα από τα σημαντικότερα θεωρητικά προβλήματα στο χώρο της κλινικής έρευνας είναι το Έντυπο της Πληροφορημένης Συγκατάθεσης του εθελοντή, το οποίο ιστορικά συνδέεται με αυτή καθεαυτή την έννοια της συναίνεσης, τον πατερναλισμό και την αρχή της αυτονομίας. Σήμερα, με δεδομένες τις συνθήκες των σύγχρονων κοινωνικών αντιθέσεων στο δυτικό κόσμο, το Έντυπο Συγκατάθεσης αποτελεί ένα εμπεριστατωμένο κείμενο με στόχο την προστασία του συμμετέχοντος εθελοντή αλλά και των συμμετεχόντων ερευνητών.Η κλινική έρευνα, δηλαδή η έρευνα με υποκείμενο τον άνθρωπο, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας του κοινωνικού συνόλου, αλλά έχει προκαλέσει και την ανάδειξη μιας σειράς προβλημάτων του ευρύτερου χώρου της Κοινωνιολογίας της Υγείας. Τα πειράματα των ναζί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Δίκη της Νυρεμβέργης, ο Κώδικας της Νυρεμβέργης και η Διακήρυξη του Helsinki έχουν αποτελέσει σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της δεοντολογικής θεώρησης της κλινικής έρευνας. Ένα από τα σημαντικότερα θεωρητικά προβλήματα στο χώρο της κλινικής έρευνας είναι το Έντυπο της Πληροφορημένης Συγκατάθεσης του εθελοντή, το οποίο ιστορικά συνδέεται με αυτή καθεαυτή την έννοια της συναίνεσης, τον πατερναλισμό και την αρχή της αυτονομίας. Σήμερα, με δεδομένες τις συνθήκες των σύγχρονων κοινωνικών αντιθέσεων στο δυτικό κόσμο, το Έντυπο Συγκατάθεσης αποτελεί ένα εμπεριστατωμένο κείμενο με στόχο την προστασία του συμμετέχοντος εθελοντή αλλά και των συμμετεχόντων ερευνητών.

Λέξεις ευρετηρίου: Δεοντολογία, Έντυπο Συγκατάθεσης, Κλινική έρευνα, Κοινωνικές επιστήμες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής