Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2010, 180-186

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ακράτεια ούρων και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Σ. Παπακώστα, Χ. Κωνσταντινίδης
Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (EIAA), Ίλιον

Η ακράτεια ούρων κατά την οξεία φάση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) συσχετίζεται με τη βαρύτητά του και την έκταση της εγκεφαλικής βλάβης. Αποτελεί ισχυρό αρνητικό προγνωστικό παράγοντα θνητότητας, παρατεταμένης νοσηλείας, νοσηρότητας και εναπομένουσας αναπηρίας του ασθενούς. Συσχετίζεται με την ποιότητα ζωής του ασθενούς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος και επηρεάζει τη μετέπειτα πορεία του ασθενούς προς την πλήρη ανάρρωση. Η ακράτεια ούρων ανεξαρτήτως αιτιολογίας απαντάται σε 1:20 ανθρώπους ηλικίας <65 ετών και σε 1:12 ανθρώπους ηλικίας >75 ετών. Ο επιπολασμός αυξάνει σε άτομα με κινητικά ελλείμματα. Επομένως, ακράτεια ούρων συχνά εμφανίζεται σε ασθενείς που έχουν υποστεί ΑΕΕ, ως συνέπεια του κινητικού τους ελλείμματος. Επίσης, είναι πιθανόν σε πολλούς ασθενείς που επιβίωσαν μετά από ΑΕΕ να προϋπήρχε ακράτεια ούρων. Υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ ΑΕΕ και ακράτειας ούρων. Πληθυσμιακή μελέτη στις ΗΠΑ αναφέρει ότι το 36% των ατόμων ηλικίας >65 ετών παρουσιάζει δυσκολία στη συγκράτηση των ούρων του και ότι αυτή η δυσκολία συσχετιζόταν με ΑΕΕ. Η πιθανότητα εμφάνισης ακράτειας ούρων μετά από ΑΕΕ κυμαίνεται από 57-83%. Αναφέρεται ότι η ακράτεια είναι συχνά προσωρινή και συσχετίζεται με κινητικά ελλείμματα και έκπτωση ανώτερων νοητικών λειτουργιών. Η ύπαρξη διαταραχών ούρησης σε ασθενείς που έχουν υποστεί ΑΕΕ συνδέεται με βλάβες σε εγκεφαλικές περιοχές, οι οποίες πρωταρχικά συσχετίζονται με το μηχανισμό ούρησης. Από τον ουροδυναμικό έλεγχο, ο συχνότερος μηχανισμός εμφάνισης ακράτειας ούρων μετά από ΑΕΕ είναι υπερδραστηριότητα του εξωστήρα, αν και έχει περιγραφεί και υπολειτουργικός εξωστήρας, καθώς και φυσιολογικά ουροδυναμικά ευρήματα. Προκειμένου ένα άτομο με ΑΕΕ να επιτύχει φυσιολογική ούρηση, πρέπει να είναι σε θέση να συνειδητοποιεί και να έχει την ικανότητα να εκφράσει την επιθυμία του προς ούρηση, να κινητοποιηθεί, να φορτίσει με βάρος περιοχές με κινητικά ελλείμματα, να μεταφερθεί στην τουαλέτα, να αναστείλει την έπειξη προς ούρηση έως την κατάλληλη στιγμή και να μπορεί να ελέγχει εκούσια κατά την ούρηση την κένωση της κύστης του. Αδυναμία σε κάποιο από τα παραπάνω στάδια είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ακράτεια ούρων. Η ακράτεια ούρων αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για τους συνοδούς-φροντιστές των ατόμων με ΑΕΕ. Η απώλεια ούρων επιβαρύνει την ικανότητα του ασθενούς να αυτοεξυπηρετείται, παρατείνει την παραμονή του σε ιδρύματα και τον καθιστά περισσότερο εξαρτημένο από το συνοδό-φροντιστή του. Η εγκράτεια τονώνει την αυτοπεποίθηση και προάγει την αποκατάσταση του ασθενούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ΑΕΕ, Ακράτεια ούρων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής