Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2010, 165-179

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Σ.Π. Ντουράκης
B' Παθολογική Kλινική, Iατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Aθηνών, «Iπποκράτειο» ΓΠN Aθηνών, Αθήνα

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) περιλαμβάνει το φάσμα της μεταβολικής νόσου του ήπατος που εκτείνεται από την απλή λίπωση και τη στεατοηπατίτιδα (βλάβη του ηπατοκυττάρου, φλεγμονή, περικυτταρική ίνωση - μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, ΜΑΣΗ) μέχρι την κρυψιγενή κίρρωση και τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο, σε άτομα που δεν κάνουν κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης. Η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ προσβάλλει μεγάλο τμήμα (20-40%) του πληθυσμού της γης. Η παθογένεια της νόσου συσχετίζεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη και το οξειδωτικό stress. Η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ θεωρείται ως η ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου σε ποσοστό >85% των περιπτώσεων. Η ιστολογική εξέταση της βιοψίας του ήπατος εκφράζει με ευαισθησία και ειδικότητα την πρόγνωση της νόσου. Η απλή λίπωση έχει άριστη πρόγνωση, ενώ η στεατοηπατίτιδα παρουσιάζει πιθανότητα προόδου σε ίνωση και κίρρωση. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει σημαντική συσχέτιση της ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ με την εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου και με το πάχος του μέσου χιτώνα του τοιχώματος των καρωτίδων. Η λογική προσέγγιση της πρόληψης και της θεραπείας της ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ περιλαμβάνει τη διόρθωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, της παχυσαρκίας (ειδικότερα της κεντρικής/σπλαγχνικής), του σακχαρώδους διαβήτη και των διαταραχών των λιπιδίων με την αλλαγή του τρόπου ζωής (αύξηση της σωματικής άσκησης, διόρθωση του τρόπου διατροφής). Η απώλεια σωματικού βάρους και οι βαριατρικές χειρουργικές επεμβάσεις βελτιώνουν την ηπατική νόσο. Μεταξύ των θεραπευτικών προσεγγίσεων της ΜΑΣΗ που προτάθηκαν, τα φάρμακα τα οποία βελτιώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη (θειαζολιδινεδιόνες - ροσιγλιταζόνη και πιογλιταζόνη) είναι τα πλέον ελκυστικά. Επίσης, σε κλινικές μελέτες μελετώνται αντιοξειδωτικά (βιταμίνη E, προβουχόλη) και «ηπατοπροστατευτικά» (αρκτοδεοξυχολικό οξύ) φάρμακα. Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται στις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία της ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ.

Λέξεις ευρετηρίου: Κρυψιγενής κίρρωση, Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής