Τελ. ενημέρωση:

   08-Jan-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009, 741-750

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα. Παθογένεση-πρόληψη

K. Σκρεπέτης, Α. Μακρής
Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιαιμίας από Gram-αρνητικά μικρόβια. Το σύνολο σχεδόν των καθετηριασθέντων ασθενών θα εμφανίσει βακτηριουρία σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Ο μακροχρόνιος καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση επιπλοκών όπως η πυελονεφρίτιδα, η απόφραξη, η λιθίαση και οι λοιμώξεις της περιγεννητικής περιοχής. Στις γυναίκες, η επιμόλυνση γίνεται κυρίως περιουρηθρικά διαμέσου της επιφάνειας του καθετήρα, ενώ στους άνδρες ενδοαυλικά από τον καθετήρα και τον ουροσυλλέκτη. Οι πλέον σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη βακτηριουρίας είναι η χρονική διάρκεια του καθετηριασμού, το γυναικείο φύλο, η ηλικία, η ύπαρξη σοβαρής υποκείμενης νόσου και η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Οι ουρολοιμώξεις μπορούν να προληφθούν αν τηρούνται αυστηρά οι ενδείξεις του καθετηριασμού και οι άσηπτες συνθήκες κατά την τοποθέτηση του καθετήρα και χρησιμοποιούνται κλειστά συστήματα συλλογής ούρων. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζονται και εναλλακτικές μέθοδοι παροχέτευσης των ούρων, όπως ο υπερηβικός καθετηριασμός, οι καθετήρες τύπου προφυλακτικού και οι διαλείποντες καθετηριασμοί. Μέχρι σήμερα, ο ρόλος της χημειοπροφύλαξης παραμένει ασαφής.

Λέξεις ευρετηρίου: Καθετήρας, Ουρολοιμώξεις, Παθογένεση, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής