Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2009, 517-519

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση κόστους της καλλιέργειας ως μεθόδου διάγνωσης της τριχομονάδωσης

W. Saksirisampant,1 J. Prownebon,1 V. Wiwanitkit2
1Department of Parasitology,
2Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ΣΚΟΠΟΣ Σήμερα, η τριχομονάδωση αποτελεί ένα από τα συχνότερα ιάσιμα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα παγκοσμίως. Η καλλιέργεια είναι συνήθης μέθοδος διάγνωσης. Εντούτοις, υπάρχουν αρκετά συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά, όπως cysteine/peptone/liver-infusion maltose (CPLM), τροποποιημένη CPLM και BBL.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Γίνεται αξιολόγηση του κόστους των χρησιμοποιούμενων εξετάσεων στη συνήθη ιατρική πρακτική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το χαμηλότερο κόστος για την ακριβή διάγνωση της τριχομονάδωσης αφορά στη χρησιμοποίηση της τροποποιημένης CPLM μεθόδου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί την καλύτερη μέθοδο καλλιέργειας για τη διάγνωση της τριχομονάδωσης με βάση τα οικονομικά δεδομένα του ιατρικού εργαστηρίου.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάγνωση, Καλλιέργεια, Κόστος, Τριχομονάδωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής