Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 404-406

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Εμβρυομητρική αντιπαράθεση-προσεγγίζοντας το κοινό όφελος

Ν. Θωμάκος, Η. Λυμπερόπουλος, Α. Ροδολάκης, Γ. Δασκαλάκης, Α. Αντσακλής
Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η αντιμετώπιση εγκύου γυναίκας με καρκίνο των ωοθηκών καθιστά απαραίτητο τον υπολογισμό των επιδράσεων της κακοήθειας στην υγεία της ίδιας της γυναίκας αλλά και του εμβρύου, καθώς και των αλλαγών τόσο στις διαγνωστικές προσπελάσεις όσο και στην επιλεγόμενη θεραπευτική προ-σέγγιση που επιβάλλει η κατάσταση και η ηλικία της κύησης. Η χρήση των υπερήχων κατά τη διάρκεια της κύησης έχει οδηγήσει στη συχνότερη ανίχνευση εξαρτηματικών όγκων καθιστώντας τη διάγνωση και την αντιμετώπισή τους εξαι-ρετικά μεγάλη «πρόκληση».

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιμετώπιση, Εγκυμοσύνη, Καρκίνος ωοθηκών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής