Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 401-403

EΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ανοσοϊστοχημεία για τη διάγνωση δευτεροπαθούς λεμφώματος σταδίου ΙΙ του κεντρικού νευρικού συστήματος

D. Marisavljevic, O. Markovic
Medical Training Center "Bezanijska kosa", Belgrade, Serbia

H προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αποτελεί μια γνωστή επιπλοκή του επιθετικού λεμφώματος non-Hodgkin, που εμφανίζεται σπανιότερα στα λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας. Περιγράφεται η περίπτωση ενός άρρενα ασθενούς, ηλικίας 67 ετών με οζώδες λέμφωμα (σταδίου II), το οποίο εκδηλώθηκε με εμφάνιση πυρετού, νυκτερινών ιδρώτων, γενικευμένηw διόγκωσηw λεμφαδένων και προσβολήw του μυελού των οστών. Αρχικά, υπήρξε πολύ καλή ανταπόκριση στη θεραπεία συνδυασμού με φλουνταραμπίνη και κυκλοφωσφαμίδη. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου κύκλου της χημειοθεραπείας εμφανίστηκαν νευρολογικά συμπτώματα με εκδηλώσεις προσβολής του κέντρου της αναπνοής. Η ανοσοϊστοχημική ανάλυση των κυττάρων του εγκεφαλονωτιαίου υγρού έδειξε την ύπαρξη 90% κυττάρων θετικών στο CD20 και τις κ ελαφρές αλυσίδες, ενώ οι λ ελαφρές αλυσίδες ήταν αρνητικές. Η συστηματική και η ενδορραχιαία χημειοθεραπεία δεν ήταν αποτελεσματικές, με κακή κατάληξη του ασθενούς 10 ημέρες αργότερα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοφαινότυπος, Διαφορική διάγνωση, Εγκεφαλονωτιαίο υγρό, Μη Hodgkin λέμφωμα χαμηλής κακοήθειας, Προσβολή κεντρικού νευρικού συστήματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής