Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 366-373

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Καταγραφή λοιμώξεων σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους

Κ. Κατσιμπάρδη,1 Β. Παπαδάκης,1 Α. Χαρισιάδη,2 Σ. Χαϊδάς,1 Σ. Πολυχρονοπούλου1
1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας,
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Στην παρούσα μελέτη καταγράφεται ο τύπος, η συχνότητα, η σοβαρότητα και η έκβαση όλων των επεισοδίων λοίμωξης που παρατηρήθηκαν σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 86 ασθενείς που διαγνώστηκαν με ΟΛΛ, κατά το διάστημα 4/1994-2/2000, στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία τροποποιημένου πρωτοκόλλου ΟΛΛ-BFM. Αναδρομικά μελετήθηκαν όλοι οι τύποι λοιμώξεων και συσχετίστηκαν με τη φάση της θεραπείας και το βαθμό ουδετεροπενίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, καταγράφηκαν 610 λοιμώξεις. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης παρατηρήθηκαν οι περισσότερες λοιμώξεις (n=347, 57%), με συχνότερες τις μη ειδικές ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού (40%). Επιπλέον, 38/58 ειδικές ιογενείς λοιμώξεις συνέβησαν κατά τη φάση αυτή: 16 από απλό ερπητοϊό, 7 από ιό της ανεμευλογιάς και 10 από έρπητα ζωστήρα (VZV). Κατά τη θεραπεία εφόδου, παρατηρήθηκαν 123 (20,3%) επεισόδια λοίμωξης, με συχνότερες τις βακτηριαιμίες (n=29) και τα επεισόδια πυρετού άγνωστης αιτιολογίας (n=28). Οι βακτηριαιμίες που οφείλονταν σε Gram (-) οργανισμούς ήταν 26/52 (50%). Η πλειοψηφία των λοιμώξεων (59,5%) συνέβη χωρίς υποκείμενη ουδετεροπενία (AΑΟ >1 K/μL). Λιγότερες λοιμώξεις (9,3%) πιστοποιήθηκαν ενώ συνυπήρχε πολύ σοβαρή ουδετεροπενία (απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων, AΑΟ <0,1 K/μL). Το 38,5% των θετικών βακτηριαιμιών καταγράφηκε σε φάση σοβαρής ουδετεροπενίας. Καμιά λοίμωξη δεν είχε θανατηφόρα έκβαση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι περισσότερες βακτηριαιμίες καταγράφηκαν στη φάση θεραπείας εφόδου. Όμοια κατανομή είχαν οι βακτηριαιμίες που οφείλονταν σε Gram (+) και Gram (-) παθογόνους οργανισμούς. Οι μη ειδικές ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού ήταν οι συχνότερες λοιμώξεις καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας και κατά τη συντήρηση. Ειδικές ιογενείς λοιμώξεις καταγράφηκαν σε μικρότερο ποσοστό επί του συνόλου (ο VZV ήταν το συχνότερο αίτιο). Οι λοιμώξεις αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι δεν προκάλεσαν θανάτους.

Λέξεις ευρετηρίου: Λοιμώξεις, Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, Ουδετεροπενία, Παιδική ηλικία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής