Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 345-354

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες κακοήθων όγκων πνεύμονα. Αποτελέσματα και επιπλοκές

E. Σωτηροπούλου, Φ. Λάσπας, Α. Μανατάκη, Π. Τσαγκούλη, Ε. Σέφερος, Ν. Πτώχης, Λ. Θάνος
Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας, ΓΝΝΘ «Σωτηρία», Αθήνα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η συνηθέστερη κακοήθης νόσος. Παρόλο που η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση λόγω προχωρημένου σταδίου της νόσου. Επιπλέον, όγκοι άλλων οργάνων συχνά μεθίστανται στο πνευμονικό παρέγχυμα. Η χημειοθεραπεία και η εξωτερική ακτινοβόληση δεν αλλάζουν σημαντικά την πορεία των ασθενών με μη χειρουργήσιμους όγκους. Η θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (radiofrequency ablation, RFA) είναι μια γνωστή, ελάχιστα επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των πρωτοπαθών και των μεταστατικών κακοηθειών σε διάφορα συμπαγή όργανα. Με σκοπό να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της RFA μελετήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνοντας τα δεδομένα από πρόσφατες μελέτες που αφορούσαν σε ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους πνεύμονα οι οποίοι δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν ή σε ασθενείς με πνευμονικές μεταστάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξονικός τομογράφος, Θερμοκαυτηρίαση, Καρκίνος πνεύμονα, Μετάσταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής