Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 307-315

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος των ακουαπορινών στην ομοιόσταση του νερού και η σχέση τους με τα συστήματα του ανθρώπου

Γ. Κοτσόβολης,1 Μ. Γκιάλα,2 Γ. Ευστρατιάδης3
1Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
2Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΠΓΝ «ΑΧΕΠΑ», ΑΠΘ
3Νεφρολογικό Τμήμα, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Μετά από μια σειρά πειραμάτων διαπιστώθηκε ότι στη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων υπάρχει μια πρωτεΐνη με ιδιότητες διαύλου ύδατος, η οποία ονομάστηκε «ακουαπορίνη». Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε επανάσταση στη μελέτη της διακίνησης ύδατος μεταξύ των κυττάρων και των χώρων του ανθρώπινου οργανισμού, η οποία μέχρι τότε εθεωρείτο ότι γίνεται μόνο με παθητική διάχυση. Μέχρι σήμερα, 13 διαφορετικές ακουαπορίνες έχουν εντοπιστεί σε κύτταρα διαφόρων συστημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια συσχέτισης των ακουαπορινών με παθολογικές καταστάσεις, των οποίων η παθοφυσιολογία δεν είναι σαφής. Τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα από μελέτες σε πειραματικά μοντέλα ζώων καταδεικνύουν την πιθανή συμμετοχή της δυσλειτουργίας των ακουαπορινών σε μια σειρά παθήσεων που αφορούν στο νεφρό, στον εγκέφαλο, στους πνεύμονες, στον οφθαλμό, στο αυτί, στο κυκλοφορικό σύστημα, στο γαστρεντερικό σύστημα και σε άλλα συστήματα. Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το πνευμονικό οίδημα, ο άποιος διαβήτης, η αθηρωμάτωση, η επιληψία, η κυστική ίνωση, το άσθμα, η παχυσαρκία, ο καταρράκτης, το γλαύκωμα, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, η ηπατική ίνωση, ο ασκίτης και το ηπατονεφρικό σύνδρομο είναι κάποιες από τις παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι σχετίζονται με διαταραχή των ακουαπορινών. Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι και οι ενδείξεις συμμετοχής των ακουαπορινών στο μηχανισμό της αγγειογένεσης του καρκίνου. Αρκετοί ερευνητές μελετούν τις ακουαπορίνες και υπό το πρίσμα της παρέμβασης στη λειτουργία τους για θεραπευτικούς σκοπούς και θεωρούν ότι η ανακάλυψη φαρμακευτικών παραγόντων που θα διεγείρουν ή θα αναστέλλουν τους διαύλους αυτούς θα φέρει επανάσταση στη θεραπεία πολλών νοσημάτων. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπηση των μέχρι τώρα ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή των ακουαπορινών στην ομοιόσταση του νερού και στην παθοφυσιολογία διαφόρων παθήσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακουαπορίνες, Νερό, Ομοιόσταση, Συστήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής