Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 295-306

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το πρόβλημα της ιικής αντίστασης στη θεραπεία της χρονίας ηπατίτιδας Β

Σ.Π. Ντουράκης
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΠΓΝΑ, Αθήνα

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της χρονίας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι η ιντερφερόνη-α, τα νουκλεοσιδικά ανάλογα λαμιβουδίνη, τελμπιβουδίνη, εντεκαβίρη και τα νουκλεοτιδικά ανάλογα αδεφοβίρη και τενοφοβίρη. Όταν επιλέγεται η χρήση νουκλεοσιδικού-νουκλεοτιδικού αναλόγου, η θεραπεία χορηγείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε ασθενείς χωρίς HBeAg, με τον κίνδυνο να αναδυθούν ανθεκτικά ιικά στελέχη που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η ιντερφερόνη-α δεν προκαλεί ιική αντίσταση. Η συχνότητα εκδήλωσης της αντίστασης ποικίλλει ανάλογα με το αντι-ιικό φάρμακο. Η θεραπεία με λαμιβουδίνη συσχετίζεται με εκδήλωση ιικής αντίστασης στο 70% των ασθενών στα 5 χρόνια, η αδεφοβίρη σε ποσοστό 29% στα 5 χρόνια, η εντεκαβίρη σπάνια (όμως 39% στα 4 χρόνια σε ασθενείς με αντίσταση στη λαμιβουδίνη) και η τελμπιβουδίνη σε ποσοστό 22% στα 2 χρόνια. Οι επιπτώσεις της ανάδυσης των ανθεκτικών στελεχών περιλαμβάνουν την αύξηση της ιαιμίας (επίπεδα HBV DNA στον ορό), των τρανσαμινασών και των εκδηλώσεων ηπατικής ανεπάρκειας σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο. Η επιλογή του αντι-ιικού φαρμάκου θα πρέπει να βασίζεται στη δραστικότητά του στη μείωση της ιαιμίας και στην πιθανότητα ανάδυσης ανθεκτικών στελεχών. Σε ασθενείς όπου η θεραπεία δεν προκαλεί σημαντική μείωση του ιικού πολλαπλασιασμού, ο κίνδυνος ανάδυσης ανθεκτικών στελεχών είναι μεγαλύτερος. Σε ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με νουκλεοσιδικά-νουκλεοτιδικά ανάλογα θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα της ιαιμίας τακτικά για να εντοπίζεται έγκαιρα η ιολογική διαφυγή. Σε ασθενείς με εκδήλωση αντίστασης στη λαμιβουδίνη προστίθεται αδεφοβίρη ή τενοφοβίρη, ενώ σε αντίσταση στην αδεφοβίρη προστίθεται λαμιβουδίνη. Συμπερασματικά, η παρακολούθηση της ιικής αντίστασης και η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αντι-ιικά φάρμακα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αδεφοβίρη, Εντεκαβίρη, Ηπατίτιδα Β, Ιικές μεταλλαγές, Ιική αντίσταση, Ιός ηπατίτιδας Β, Λαμιβουδίνη, Νουκλεοσιδικά ανάλογα, Νουκλεοτιδικά ανάλογα, Στελέχη διαφυγής, Τελμπιβουδίνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής