Τελ. ενημέρωση:

   01-Jun-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2009, 179-194

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής

Η. Δαλαΐνας
Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Μιλάνου, Νοσοκομείο San Donato, Μιλάνο, Ιταλία

Οι αγγειοπάθειες αποτελούν πλέον πολύ συχνές παθήσεις στη χώρα μας καθώς επίσης και σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, ενώ αναμένεται να αυξάνουν όσο αυξάνει ο μέσος όρος ζωής. Τα ανευρύσματα της θωρακικής αορτής υπολογίζονται σε 5,9 ανά 100.000 πληθυσμό, ενώ από ανεύρυσμα της κατιούσας θωρακικής αορτής προσβάλλεται ένας στους 1.000 ηλικιωμένους. Παράλληλα, όμως, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση αυτών των ανευρυσμάτων. Ανατομικές μελέτες σε πρωτεύοντα θηλαστικά και στον άνθρωπο έχουν αποσαφηνίσει την αγγειακή ανατομία του νωτιαίου μυελού, την ανατομία και το ρόλο της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας και τη σχέση της με την αρτηρία του Adamkiewicz, ενώ η ανάπτυξη πληθώρας μεθόδων για την πρόληψη ισχαιμικών βλαβών του νωτιαίου μυελού έχει μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο παραπληγίας, αλλά και τη θνητότητα στη χειρουργική θεραπεία. Επιπρόσθετα, η ενδαγγειακή αντιμετώπιση της νόσου έχει μειώσει ακόμα περισσότερο την περιεγχειρητική θνητότητα και νοσηρότητα, ενώ η συνεχής βελτίωση των ενδοπροθεσικών υλικών υπόσχεται περαιτέρω βελτίωση των ποσοστών. Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη συνθετική παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων στην αντιμετώπιση των ασθενών με ανεύρυσμα της κατιούσας θωρακικής αορτής. Η αντιμετώπιση των πιο σύνθετων θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων, καθώς επίσης των ανευρυσμάτων που εμπλέκουν το αορτικό τόξο ή το αριστερό ημιτόξο, είναι εκτός του σκοπού της παρούσας μελέτης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεύρυσμα κατιούσας θωρακικής αορτής, Αρτηρία του Adamkiewicz, Ενδοαυλική θεραπεία, Πρόσθια νωτιαία αρτηρία, Χειρουργική θεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής