Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2009, 151-159

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Χρονικό της σύγχρονης ελληνικής ιατρικής διασποράς

Ν. Μπούρας
Institute of Psychiatry, King’s College London, London, UK

Η μελέτη της ελληνικής διασποράς των νεότερων χρόνων παρουσιάζει ακόμη μεγάλα κενά, παρά το γεγονός ότι τελευταίως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ιστορικών μελετητών και αναλυτών. Στις χιλιάδες των Ελλήνων της διασποράς συμπεριλαμβάνονται πολλοί ιατροί και ο ρόλος τους έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγω της ταυτόχρονης επιστημονικής και κοινωνικής τους προσφοράς. Ανάμεσα στους Έλληνες ιατρούς της διασποράς περιλαμβάνονται ο Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης, ιατρός του Βασιλέα Καρόλου Β’ της Αγγλίας, ο Αδαμάντιος Κοραής, από τους πρωτεργάτες του Ελληνικού Διαφωτισμού, ο Ιάκωβος Πυλαρινός, που εισήγαγε τον εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας, ο Κωνσταντίνος von Economo, που περιέγραψε τη ληθαργική εγκεφαλίτιδα, και ο Γεώργιος Παπανικολάου, εμπνευστής του Pap-test. Η Παγκόσμια Ελληνική Βιοϊατρική Εταιρεία υπήρξε η πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία με σκοπό να συσπειρώσει το ελληνικό βιοϊατρικό δυναμικό της διασποράς σε κοινό φορέα. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράστηκε με την οργάνωση του Πρώτου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιατρικής Διασποράς το 1990 στην Αθήνα σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου. Ακολούθησαν μέχρι το 2008 και άλλα Συνέδρια ανά διετία στην Αθήνα, Νέα Υόρκη και Κύπρο. Η παρούσα ανασκόπηση περιγράφει τις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Ελληνικής Βιοϊατρικής Εταιρείας από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα και σχολιάζει την προσφορά της, τις επιτυχίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην πορεία της.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιστορία, Σύγχρονη Eλληνική Iατρική, Διασπορά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής