Τελ. ενημέρωση:

   01-Apr-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009, 7-22

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μεταμόσχευση ήπατος σε ηπατοκυτταρικό καρκίνο

Σ.Π. Ντουράκης
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΠΓΝΑ, Αθήνα

Η χειρουργική θεραπεία (εκτομή, μεταμόσχευση) του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) στοχεύει στην ίαση. Η μερική ηπατεκτομή είναι θεραπεία εκλογής σε ΗΚΚ που αναπτύσσεται σε μη κιρρωτικό ήπαρ. Τα κριτήρια επιλογής ασθενών για μεταμόσχευση ήπατος βασίζονται στην απουσία απεικονιστικά αγγειακής ή λεμφαγγειακής διήθησης και εξωηπατικής επέκτασης, καθώς και στο μέγεθος και τον αριθμό των καρκινικών όζων, που υποδηλώνουν τον κίνδυνο υποτροπής του ΗΚΚ στο μόσχευμα. Έτσι, σε κιρρωτικούς ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια του Μιλάνου (1 όζος διαμέτρου <5 cm ή 2–3 όζοι διαμέτρου <3 cm, χωρίς μακροσκοπική αγγειακή διήθηση), η μεταμόσχευση του ήπατος είναι η θεραπεία εκλογής. Τα κριτήρια αυτά υποδηλώνουν 5ετή επιβίωση 70%, με κίνδυνο υποτροπής του ΗΚΚ περίπου 15%. Η ηπατική μεταμόσχευση, απομακρύνοντας το κιρρωτικό ήπαρ, προλαμβάνει ταυτοχρόνως με την απομάκρυνση του ΗΚΚ και τη μελλοντική ανάπτυξη άλλων καρκινικών όζων και αντιμετωπίζει τις επιπλοκές της πυλαίας υπέρτασης και της ηπατικής ανεπάρκειας. Η μεταμόσχευση σε ασθενείς που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να διενεργηθεί εντός 6 μηνών, για να προληφθεί η αύξηση του μεγέθους του ΗΚΚ που το καθιστά ανεγχείρητο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης μοσχευμάτων επιχειρείται η μεταμόσχευση από ζώντα δότη, η οποία όμως παρουσιάζει ηθικά και νομικά διλήμματα. Οι περιοχικές θεραπείες του ΗΚΚ με εμβολισμό (± περιοχική χημειοθεραπεία), εγχύσεις αλκοόλης ή καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αύξησης του μεγέθους του ΗΚΚ κατά την αναμονή για ανεύρεση μοσχεύματος ή για τη δραστική μείωση του ΗΚΚ, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στα παραπάνω κριτήρια του Μιλάνου. Συμπερασματικά, η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί θεραπεία εκλογής καλώς επιλεγμένων ασθενών με ΗΚΚ με νόσο περιορισμένη στο ήπαρ και αδυναμία χειρουργικής εκτομής του.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπατοκυτταρικός καρκίνος, Μεταμόσχευση ήπατος, Ραδιοσυχνότητες, Χημειοεμβολισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής