Τελ. ενημέρωση:

   01-Apr-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009, 36-41

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ψυχιατρική νοσηρότητα των ιατρών

Α. Παρασχάκης
Ψυχίατρος

Οι ιατροί παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών και κάνουν συχνότερα κατάχρηση ουσιών σε σχέση με άλλους επαγγελματίες αλλά και συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Αντιθέτως, η κατάθλιψη δεν φαίνεται να πλήττει συχνότερα τους ιατρούς. Σχετικά με τους ιατρούς που εκδηλώνουν κατάθλιψη, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι ιατροί που βρίσκονται στο πρώτο μεταπτυχιακό έτος, οι γυναίκες ιατροί, ενώ, αναφορικά με τις ειδικότητες, οι αναισθησιολόγοι, οι γενικοί ιατροί και οι ψυχίατροι. Ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι ελαφρά μεγαλύτερος για τους άνδρες ιατρούς σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, για τις γυναίκες όμως είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι ιατροί επιτυγχάνουν συχνότερα όταν επιχειρούν να αυτοκτονήσουν σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, πιθανότατα επειδή έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δυνητικά θανατηφόρες ουσίες και γνωρίζουν καλύτερα την ανθρώπινη ανατομία και φυσιολογία. Ο αλκοολισμός πλήττει επίσης σοβαρά τους ιατρούς. Οι ιατροί είναι περισσότερο πιθανό να κάνουν κατάχρηση ουσιών, όπως βενζοδιαζεπίνες, οπιοειδή και αμφεταμίνες, κυρίως λόγω εύκολης πρόσβασης σε αυτές, ενώ ιατροί σπάνια αναζητούν βοήθεια για τα προβλήματα της ψυχικής τους υγείας και όταν το κάνουν, καθυστερούν πολύ. Το στίγμα της ψυχικής νόσου και η επακόλουθη άρνησή της, η υπεραφοσίωση στο ιατρικό λειτούργημα, οι νοοτροπίες που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ιατρικής εκπαίδευσης, η ασυμβατότητα ανάμεσα στις ανάγκες ψυχιατρικής θεραπείας των ιατρών και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας των φορέων εργασίας τους, η παράδοση αυτοδιάγνωσης και αυτοθεραπείας των ίδιων των ιατρών-ασθενών, αποτελούν τις κύριες αιτίες καθυστερημένης αναζήτησης βοήθειας. Δεν υπάρχει ανοσία στην ψυχική νόσο. Οι φορείς άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος οφείλουν να επιδείξουν μεγαλύτερη ενεργητικότητα σε αυτή την κατεύθυνση και να βοηθήσουν στην αποδοχή της ψυχικής ασθένειας ως σοβαρού προβλήματος υγείας, παρέχοντας εύκολα προσβάσιμες, εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα όσων προσφεύγουν σε αυτές. Το στίγμα της ψυχικής νόσου πρέπει να καταπολεμηθεί και από την κατηγορία των ανθρώπων που φαίνεται καταδικασμένη να το υπομένει μέχρι τέλους, τους ψυχικά ασθενείς ιατρούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλκοολισμός, Ιατροί, Κατάθλιψη, Κατάχρηση ουσιών, Ψυχιατρικές διαταραχές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής