Τελ. ενημέρωση:

   01-Apr-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009, 124-129

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η αναλγητική αγωγή από την Ομηρική στην Ιπποκρατική Ιατρική

Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη,1 Κ. Καλούσης,1 Ε. Χριστοπούλου-Αλετρά2
11ο Εργαστήριο Φαρμακολογίας,
2Ιστορία της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Οι αρχαίοι λαοί είχαν προβληματιστεί ιδιαίτερα με το θέμα του πόνου και της αντιμετώπισής του, είτε αυτός οφειλόταν σε ασθένειες είτε σε τραυματισμούς και χειρουργικές πράξεις. Στα Ομηρικά έπη υπάρχουν αναφορές σχετικά με τις τεχνικές ανακούφισης από τον πόνο των τραυματιών του πολέμου. Στην Ιπποκρατική Ιατρική οι πόνοι οφείλονται στη διαταραχή των τεσσάρων χυμών του ανθρώπινου σώματος ή σε εξωτερικούς παράγοντες (καιρικές συνθήκες, καταπόνηση, διατροφή, ατυχήματα). Η αντιμετώπισή του γινόταν με τη χορήγηση ειδικών φαρμακευτικών ουσιών, αλλά και με τη μέθοδο των αντιθέτων. Είναι γνωστή η χρήση πολλών, φυτικών κυρίως, ουσιών, που χορηγούμενες μόνες ή σε συνδυασμό μπορούν να προκαλέσουν αναλγησία, αναισθησία, ζάλη ή και μερική απώλεια συνείδησης. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του άλγους αναφέρεται και η χρήση ορισμένων ειδικών τεχνικών, όπως η πίεση των καρωτίδων ή ο βελονισμός. Στην εργασία γίνεται παρουσίαση των μεθόδων αναλγησίας ή αναισθησίας κατά την αρχαιότητα, όπως αυτές αναφέρονται στις ιστορικές πηγές.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρχαιότητα, Ιπποκρατική συλλογή, Ομηρικά έπη, Πόνος, Φάρμακα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής