Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):40-45

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 6: «Φροντίστε για την ασφάλειά σας όταν βρίσκεστε κοντά σε νερό»

E. Γερμενή,1 A. Τερζίδης,1 E.Θ. Πετρίδου1,2
1Kέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ), Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών,
2Τμήμα Επιδημιολογίας, Σχολή Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Harvard, Βοστόνη, Μασαχουσέτη 02115, ΗΠΑ

Oι πνιγμοί είναι η πέμπτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για τον πιο θανατηφόρο τύπο ατυχήματος, οι πνιγμοί έχουν ταξινομηθεί από τους ειδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μία από τις πιο άμεσες προτεραιότητες για δράση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Burden of Disease Data, η παγκόσμια επίπτωση θνησιμότητας από πνιγμούς εκτιμάται στους 6,8 ανά 100.000 ανθρώπους, το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 400.000 θανάτους ανά έτος. Αυτή η εργασία παρουσιάζει: (α) την έκταση και τις κοινωνικο- οικονομικές επιπτώσεις που έχουν οι ακούσιοι πνιγμοί στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) με τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, (γ) τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν την πιθανότητα πνιγμού. Μερικές από αυτές τις πρακτικές έχουν συμπεριληφθεί στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων ώστε το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την πρόληψη ακούσιων τραυματισμών. Δεδομένου ότι οι πνιγμοί αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη αιτία θανάτου από ακούσιους τραυματισμούς στα παιδιά, η βασική ηλικιακή ομάδα στην οποία αναφέρεται η εργασία είναι αυτή των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων, Πνιγμός, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής