Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):27-33

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 4: «Προφυλαχθείτε από τις δηλητηριάσεις»

D. Kendrick
Institute of Clinical Research, University of Nottingham, UK

Oι δηλητηριάσεις είναι η τρίτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2000, περίπου 315.000 θάνατοι παγκοσμίως αποδόθηκαν σε δηλητηριάσεις. Αυτή η εργασία παρουσιάζει: (α) την έκταση και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που έχουν οι ακούσιες δηλητηριάσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου και (γ) τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν την πιθανότητα δηλητηριάσεων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές έχουν συμπεριληφθεί στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων ώστε το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων. Παρόλο που οι δηλητηριάσεις αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο. συνεπώς ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε αυτές τις δυο ηλικιακές ομάδες.

Λέξεις ευρετηρίου: Δηλητηριάσεις, Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής