Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):19-26

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 3: «Προλάβετε τις πτώσεις»

E. Negri
Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

Οι ηλικιωμένοι καθώς επίσης και τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών είναι οι δύο πιο ευπαθείς ομάδες στους τραυματισμούς από πτώσεις κυρίως μέσα ή γύρω από το σπίτι. Οι συνέπειες των ακούσιων τραυματισμών από πτώσεις μπορεί να κυμανθούν από ένα κάταγμα μέχρι και τον θάνατο. Αλλά ακόμα και ένα κάταγμα μπορεί να προκαλέσει δια βίου αναπηρία ή να χρειαστεί εκτενή και ακριβή αποκατάσταση. Αυτή η εργασία στοχεύει: (α) να περιγράψει την έκταση του προβλήματος και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ατυχημάτων που προκαλούνται από πτώση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) να επισημάνει τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, και (γ) να παρουσιάσει τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν την πιθανότητα πτώσεων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές έχουν συμπεριληφθεί στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων, προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την πρόληψη των ακούσιων τραυματισμών. Κύρια έμφαση του σχετικού πεδίου του Eυρωπαϊκού Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων έχει δοθεί στους ηλικιωμένους και στα παιδιά δεδομένου ότι οι δύο αυτές κατηγορίες είναι οι πιο ευπαθείς για ατυχήματα που οφείλονται σε πτώση.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακούσιες πτώσεις, Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων, Ευπαθείς ηλικιωμένοι, Παιδιά, Πρόληψη ατυχημάτων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής