Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008, 799-810

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ιστορική εξέλιξη της ανατομικής μελέτης και απεικόνισης του ανθρώπινου προσώπου

Χ.Α. Μηλιώνης
Κέντρο Υγείας Δελβινακίου, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Η ανάλυση της ανατομίας του ανθρώπινου προσώπου καθώς και η αναπαράσταση της δομής του έχουν διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία της επιστήμης και της τέχνης. Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να «ταξιδέψει» τον αναγνώστη μέσα στο χρόνο, προκειμένου να διαπιστωθεί η επικρατούσα, σε κάθε εποχή, μεθοδολογική προσέγγιση της μελέτης και της αναπαραγωγής της εικόνας του προσώπου. Μελετήθηκε η τεχνοτροπία σχετικά με την απεικόνιση του προσώπου των κυριότερων καλλιτεχνικών ρευμάτων από την προϊστορική εποχή μέχρι τα σύγχρονα έτη. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι εκάστοτε επιστημονικές αντιλήψεις και οι τεχνικές μελέτης που αφορούν στην κατασκευή του προσώπου. Η μελέτη της δομής του ανθρώπινου προσώπου αποτελούσε αρχικά ασχολία των καλλιτεχνών. Αργότερα, πέρασε στα χέρια των ανθρωπολόγων, ενώ στη σύγχρονη εποχή θεωρείται υπόθεση των επαγγελματιών της αισθητικής Ιατρικής. Οι διαφορετικές ιδέες που επικρατούν σε κάθε ιστορική περίοδο σχετικά με την ομορφιά αλλά και τη γενικότερη σημασία του προσώπου, επηρεάζουν άμεσα την αντίληψη για την ιδανική ανατομία του.

Λέξεις ευρετηρίου: Αισθητική, Προσωπική ανατομία, Χρυσή αναλογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής