Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008, 790-798

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ολιστική Iατρική: Oλική επαναφορά

Ν.Γ. Ευαγγελάτος, Α.Γ. Βαϊόπουλος
Α΄ Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, "Λαϊκό" Νοσοκομείο, Αθήνα

Η σύγχρονη Ιατρική αποτελεί για πολλούς παράγωγο της νεωτερικότητας, βρισκόμενη σε διαλεκτική σχέση με την τελευταία, αφενός διαπνεόμενη από τις αρχές της και αφετέρου ανατροφοδοτώντας με τις επιτυχίες της το περιεχόμενό της. Παρά όμως την πίστη στις αξίες του νεωτερικού πνεύματος, αυτό το ίδιο φαίνεται να συνέβαλε στην ανάδυση μεταμοντέρνων θεωρήσεων, που αφορούν σε όλα τα πεδία της σφαίρας του επιστητού και της ανθρώπινης δραστηριότητας γενικά. Η τάση αυτή στο χώρο της Ιατρικής αποτυπώνεται με την επαναφορά στο προσκήνιο μέσων, θεωρήσεων και τακτικών που συγκροτούν το περιεχόμενο της «συμπληρωματικής, εναλλακτικής» Ιατρικής (complementary alternative medicine, CAM) ή «ολιστικής», «μη συμβατικής» Ιατρικής (holistic, whole person medicine). Η εργασία αυτή αποτελεί μια απόπειρα ανασυγκρότησης της σχέσης της δυτικής και της ολιστικής Ιατρικής με τη νεωτερικότητα και τη μετανεωτερική εποχή, και έχει σκοπό να δείξει ότι η μια δυνατότητα δεν αποκλείει την άλλη.

Λέξεις ευρετηρίου: Descartes, Εναλλακτική, Μετανεωτερικός, Νεωτερικότητα, Ολιστικός, Τεχνολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής