Τελ. ενημέρωση:

   13-Jan-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, 631-633

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δεσμευτική δράση πρωτεΐνης των υπομικροσκοπικών σωματιδίων χρυσού στο γάλα:
Εμπλοκή στον πιθανό κίνδυνο έκθεσης σε νανοσωματίδια

Λ. Χατζή,1 Ε. Σολιδάκη,1 Μ. Κογεβίνας1,2
1Τμήμα Ανατομίας, Τμήμα Ιστολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή,
2Τμήμα Χημείας, Ερευνητική Μονάδα,
3Τμήμα Κλινικής και Εργαστηριακής Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Πανεπιστημίου Chulalongkorn, Μπαγκόγκ, Ταϊλάνδη

ΣΚΟΠΟΣ Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία γύρω από την πιθανή τοξική επίδραση των νανομορίων. Οι γνώσεις για τη δράση των νανομορίων στο γάλα είναι πολύ περιορισμένες. Περιγράφεται η δράση των νανομορίων χρυσού σε δείγμα γάλακτος.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για πειραματική μελέτη με ανάλυση μείγματος διαλύματος νανομορίων χρυσού και γάλακτος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκαν λεπτά συγκρίμματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα νανομόρια χρυσού μπορεί να προκαλέσουν δέσμευση της πρωτεΐνης στο γάλα, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε τοξικότητα στα παιδιά που λαμβάνουν γάλα μολυσμένο με τέτοια νανομόρια.

Λέξεις ευρετηρίου: Γάλα, Νανομόρια χρυσού, Τοξικότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής