Τελ. ενημέρωση:

   10-Dec-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, 605-608

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χημειοπροφύλαξη και κατανάλωση αντιβιοτικών στη Χειρουργική

K. Αλεξίου,1 Γ. Αντσακλής,1 E. Kωνσταντινίδου,1 E. Γιαννιτσιώτη,2 A. Aντωνιάδου,2 Ι. Καρανίκας,1 Ε. Γιαμαρέλλου2
1Χειρουργική Κλινική, «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο,
24η Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Οι λοιμώξεις του χειρουργικού πεδίου αποτελούν ακόμα στις ημέρες μας σημαντικό παράγοντα μετεγχειρητικής νοσηρότητας και συγχρόνως αιτία παράτασης των ημερών νοσηλείας και του κόστους της θεραπείας στις χειρουργικές μονάδες. Στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκε η κατανάλωση των αντιβιοτικών σκευασμάτων σε μια χειρουργική κλινική πριν και μετά από την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος, με τη χορήγηση 1-3 δόσεων αντιβιοτικών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση κοιλίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εφαρμόστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης μίας δόσης αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης σε ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση κοιλίας. Η χορήγηση της πρώτης δόσης έγινε με την εισαγωγή στην αναισθησία και χορηγήθηκαν έως και δύο επιπλέον δόσεις μετεγχειρητικά για το χρονικό διάστημα δύο μηνών (Μάιος και Ιούνιος 2002). Κατόπιν, συγκρίθηκαν οι αντίστοιχοι μήνες του προηγούμενου έτους πριν από την εφαρμογή του προγράμματος (Μάιος και Ιούνιος 2001), ως προς την κατανάλωση και το κόστος της αντιβιοτικής αγωγής στο σύνολο της νοσηλείας των ασθενών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε ελάττωση του κόστους νοσηλείας, χωρίς αύξηση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων. Επιπλέον, η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος αύξησε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος των υπό περιορισμό αντιβιοτικών, καθώς η κατανάλωσή τους περιορίστηκε στο 53%, ενώ το κόστος τους στο 47%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η χορήγηση χημειοπροφύλαξης διεγχειρητικά έως και δύο δόσεων μετεγχειρητικά μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση κοιλίας, καθώς περιορίζεται η άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών, ελαττώνεται το κόστος της νοσηλείας, ενώ δεν παρατηρείται αύξηση της νοσηρότητας των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιβιοτικά, Κόστος, Χειρουργική, Χημειοπροφύλαξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής