Τελ. ενημέρωση:

   10-Dec-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, 566-576

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η άσκηση της Ιατρικής σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Νομικές και δεοντολογικές απόψεις

E. Σακελλιάδης, Σ. Παπαδόδημα, Γ. Λέων, Χ. Σπηλιοπούλου
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο ιατρός των φυλακών είναι εκείνος που επωμίζεται την ευθύνη της διαφύλαξης της υγείας των κρατουμένων. Πολλές φορές καλείται, πέρα από τα αμιγώς ιατρικά του καθήκοντα, να λειτουργήσει και ως «ελατήριο» ανάμεσα στους κρατούμενους και στη διεύθυνση των φυλακών, σε μια προσπάθεια διατήρησης των λεπτών ισορροπιών που υπάρχουν εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων. Τα περιστατικά εκείνα που αντιμετωπίζει ιατρικά δεν περιορίζονται σε αυτά που θα αντιμετώπιζε αν ασκούσε την Ιατρική εκτός των φυλακών. Απεργοί πείνας, εξαρτημένα σε ναρκωτικά άτομα, ασθενείς με ιδιαίτερες ψυχικές διαταραχές είναι σε καθημερινή επαφή μαζί του, ζητώντας βοήθεια και συμπαράσταση στα προβλήματά τους. Η βαθιά γνώση ζητημάτων, όπως η τήρηση του ιατρικού απορρήτου, η ιατρική πιστοποίηση, η συναίνεση του επαρκώς πληροφορημένου ασθενούς, αλλά και η τήρηση λεπτομερούς ιατρικού αρχείου, είναι άκρως απαραίτητα στο περιβάλλον των φυλακών. Η θέση του ιατρού των φυλακών είναι κατά βάση μια από τις πλέον απαιτητικές, υπεύθυνες και ψυχοφθόρες θέσεις που μπορεί να καταλάβει ένας ιατρός και απαιτεί πλήρη και σοβαρή ενασχόληση.

Λέξεις ευρετηρίου: Απόρρητο, Ιατρική δεοντολογία, Κρατούμενοι, Συναίνεση, Φυλακές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής