Τελ. ενημέρωση:

   16-Oct-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2008, 529-532

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρώιμες ψυχαναλυτικές απόψεις στη λειτουργία του ονείρου στο Βυζάντιο

N. Θεοχαράκης,1 A. Ευτυχιάδης,2 Δ. Δαμίγος,3 Σ. Στυλιανίδης,4 Σ. Γερουλάνος5
1Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)
2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
5Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, Κως

Το όνειρο θεωρείται και τη βυζαντινή περίοδο ο δρόμος προς το ασυνείδητο (παθητικό). Στο όνειρο καταγράφονται και μεταφέρονται όλες οι ενορμήσεις που λογοκρίνονται ή οι επιθυμίες που δρουν με την αρχή της ηδονής, ακριβώς όπως και στη φροϋδική θεωρία. Στο όνειρο, το λογικό (το αντίστοιχο Εγώ της φροϋδικής θεωρίας) δεν είναι σε πλήρη ενέργεια αλλά βρίσκει διέξοδο έκφρασης το παθητικό και το επιθυμητικό (ασυνείδητο και συνειδητό της φροϋδικής θεωρίας) και γι' αυτό είναι τόσο έντονες κάποιες αισθήσεις. Το προϊόν της απώθησης βρίσκει διέξοδο στο όνειρο, το οποίο διέπεται από την αρχή της ηδονής. Για τους βυζαντινούς συγγραφείς, στο όνειρο καταγράφεται η ψυχική ασθένεια, η οποία μπορεί να μην είναι φανερή με άλλο τρόπο. Αρκετοί συγγραφείς δέχονται την ύπαρξη των λιβιδινικών ονείρων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασυνείδητο, Βυζάντιο, Freud, Συνειδητό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής