Τελ. ενημέρωση:

   16-Oct-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2008, 463-480

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Eπικαιροποιημένα δεδομένα για τις επιδράσεις των κινητών και ασύρματων τηλεφώνων
στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής

Π. Πατρικάκος, Η. Σκαλκίδης, Α. Τερζίδης, Ε. Πετρίδου
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι καθημερινή στη σημερινή οργανωμένη κοινωνία κι αυξάνεται συνεχώς, ακολουθώντας τις γρήγορες μεταβολές του σύγχρονου τρόπου ζωής. Συχνά, από πολλούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων έχει εκφραστεί η ανησυχία για την πιθανή επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην ανθρώπινη υγεία και πολλές μελέτες είναι σε εξέλιξη παγκοσμίως. Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως σκοπό την παρουσίαση των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό η έκθεσή του στις ραδιοσυχνότητες της κινητής τηλεφωνίας, των σταθμών-βάσης της κινητής τηλεφωνίας και των ασύρματων τηλεφώνων, καθώς και την παράθεση των γενικότερων συνεπειών της χρήσης αυτής της τεχνολογίας στη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανασκόπησης, τα υπάρχοντα δεδομένα των ερευνών παρουσιάζουν διάσταση απόψεων όσον αφορά στην αύξηση του κινδύνου για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου και άλλων βιολογικών επιπτώσεων και δεν παρέχουν απόλυτα στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι τα ραδιοκύματα αυτών των συχνοτήτων συνιστούν συγκεκριμένο και διαπιστωμένο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν ενδείξεις για την πιθανή επίδραση των ραδιοκυμάτων αυτών σε συγκεκριμένα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και για τις επιπτώσεις τους σε συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας υγείας, που επιβεβαιώνουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Το γεγονός ότι η τεχνολογία στον τομέα αυτόν εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, σε συνδυασμό με το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα που ερευνώνται οι πιθανές βλαβερές επιδράσεις των ραδιοσυχνοτήτων αυτών στον άνθρωπο, καθιστούν αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση, καθώς τα τωρινά δεδομένα δεν αποκλείουν τη μελλοντική εκδήλωση παθολογικών καταστάσεων που θα σχετίζονται με τη μακρόχρονη έκθεση του ανθρώπου στα ανωτέρω ραδιοκύματα. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει όμως κι άλλες επιδράσεις στη δημόσια υγεία, εκτός από τις αλληλεπιδράσεις των ραδιοκυμάτων με τον ανθρώπινο οργανισμό, αφού είναι διαπιστωμένη η αύξηση του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος και τραυματισμού όταν γίνεται χρήση κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ενώ η κοινωνιολογική συνιστώσα της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας στην καθημερινή ζωή, ειδικά από τα παιδιά, εγείρει προβληματισμούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασύρματα τηλέφωνα, Ατυχήματα, Καρκίνος, Κινητά τηλέφωνα, Σταθμοί βάσης, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής