Τελ. ενημέρωση:

   21-May-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2008, 244-247

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ελληνική ιατρική ορολογία. Οι απαρχές της κατά το νεοελληνικό διαφωτισμό

Δ. Καραμπερόπουλος
Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Παιδιατρικής

Οι συγγραφείς των ιατρικών θεμάτων κατά την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού (νεοελληνικής αναγέννησης), (δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και δύο προεπαναστατικές δεκαετίες), κατέβαλαν προσπάθειες να πλάσσουν ιατρικούς όρους κατά τη μεταφορά της νέας ιατρικής γνώσης από την Ευρώπη στον ελληνικό χώρο. Οι ιατρικοί αυτοί όροι έκτοτε αποτέλεσαν τη βάση της ελληνικής ιατρικής ορολογίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρική ορολογία, Νεοελληνικός διαφωτισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής