Τελ. ενημέρωση:

   21-May-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2008, 159-166

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο μητρικός θηλασμός μειώνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας

C.A. Laranjeira
Escola Superior de Saude do Campus Universitario Jean Piaget de Viseu, Estrada do Alto do Gai - Galifonge, 3515-776 Lordosa, Portugal

Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της εμφάνισης παχυσαρκίας σε διάφορες ομάδες ηλικίας συμπεριλαμβανομένης και της παιδικής. Γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με ανάλυση διαφόρων επιδημιολογικών μελετών που ερευνούν την πιθανή συσχέτιση μεταξύ του μητρικού θηλασμού και της παχυσαρκίας καθώς και μελετών που δείχνουν τη βιολογική πιθανότητα αυτής της σχέσης και γίνεται προσπάθεια εξήγησης των πιθανών εμπλεκόμενων μηχανισμών. Αναζητήθηκαν άρθρα από το Medline που δημοσιεύτηκαν μεταξύ του 1980 και του 2005. Αρκετές μελέτες έδειξαν μια συνύπαρξη μητρικού θηλασμού και παχυσαρκίας αλλά καμιά συσχέτιση, ενώ σε μια μελέτη με μικρό αριθμό ατόμων αναφέρεται παχυσαρκία σ' αυτά τα παιδιά. Η σύγκριση των μελετών είναι δύσκολη, αφού χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ορισμοί και πορεία. Τελικά, φαίνεται ότι μάλλον ο μητρικός θηλασμός έχει προστατευτικό ρόλο για την εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας, αλλά απαιτούνται αρκετές μελέτες για την επιβεβαίωσή του.

Λέξεις ευρετηρίου: Μητρικός θηλασμός, Παιδιά, Παχυσαρκία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής