Τελ. ενημέρωση:

   08-Apr-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008, 102-110

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τμήμα επειγόντων περιστατικών και πληροφοριακή υποστήριξη

Ι. Σαριβουγιούκας,1 Α. Βαγγελάτος,2 Α. Κατραβά,3 Χ. Καλαμαρά4
1Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
2Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)
3Σύμβουλος Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας
4«Ευρωκλινική» Αθηνών, Αθήνα

Όσοι έρχονται σε τακτική επαφή με τα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), είτε ως εργαζόμενοι είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες, και διακρίνουν την απαιτούμενη ταχύτητα αντιμετώπισης των ασθενών, την αναγκαιότητα για άμεση λήψη αποφάσεων, αλλά και την απαίτηση για αναλυτικές οδηγίες παραπομπής, γνωρίζουν ότι τα περισσότερα από τα πληροφοριακά συστήματα που εγκαθίστανται σε άλλα τμήματα των νοσοκομείων δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες και συγκεκριμένες απαιτήσεις του ΤΕΠ. Επιπλέον, η χρησιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων στο ΤΕΠ είναι δεδομένη και τα οφέλη της παρουσίας τους ιδιαίτερα καθοριστικά. Η καλύτερη διαχείριση, η υποβοήθηση στη λήψη ιατρικών αποφάσεων, η διασύνδεση με τα ασθενοφόρα για την καλύτερη προετοιμασία παραλαβής του ασθενούς αλλά και με τα νοσοκομεία για το βέλτιστο σχεδιασμό προώθησής του, η γρήγορη ανεύρεση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, είναι μερικά μόνο από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που η χρήση της πληροφορικής μπορεί να επιφέρει. Πρόσφατα στη χώρα μας (με την ψήφιση σχετικού νόμου) διαφοροποιήθηκε ο μέχρι τώρα τρόπος λειτουργίας των ΤΕΠ, μετατρέποντάς τα σε αυτοτελή τμήματα με διοικητική αυτονομία, εξειδικευμένο προσωπικό, προσδιορίζοντας χωροταξικά λειτουργικότερο χώρο και σχεδιασμένη διαχείριση της ροής των προσερχόμενων ασθενών. Το γεγονός αυτό, με δεδομένο ότι οριοθετεί μια καινούργια αρχή για τα ΤΕΠ, μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με την οργανωμένη και σωστά σχεδιασμένη εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο, για τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Στην παρούσα αναφορά, εξετάζονται συστήματα πληροφορικής που εκτιμάται ότι μπορούν να υποβοηθήσουν άμεσα στη λειτουργία των ΤΕΠ. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χρήση τεχνολογιών αιχμής, ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαιτερότητες στις απαιτήσεις των ΤΕΠ. Τέλος, καταγράφονται οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος εισαγωγής πληροφοριακών υποδομών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς, Ιατρική Πληροφορική, Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου, Τμήμα επειγόντων περιστατικών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής