Τελ. ενημέρωση:

   06-Feb-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 600-604

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ερυσίπελας του θώρακα

Ν. Δεσιμόνας, Α. Χέβας, Γ. Καλαφάτη, Χ. Φορούλης, Δ. Κυπαρισσόπουλος, Β. Δρούγκας, Ν. Τσιλιμίγκας
Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης ασθενούς με ερυσίπελας του δεξιού ημιθωρακίου. Η σπανιότητα μιας τέτοιας εντόπισης και το πρόσφατο ιστορικό αναφερόμενης κάκωσης οδήγησαν στην αρχική απόδοση των εκδηλώσεων της νόσου σε θλάση και φλεγμονή μαλακών μορίων. Ασθενής, ηλικίας 65 ετών, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας αιτιώμενος άλγος στο δεξιό πλάγιο θωρακικό τοίχωμα μετά από αναφερόμενη αμβλεία έμμεση κάκωση της περιοχής πριν από 3 ημέρες. Ο ασθενής παρουσίαζε, κατά την επισκόπηση, ερυθρότητα στο δέρμα του δεξιού πλαγίου θωρακικού τοιχώματος χωρίς εμφανή λύση της συνέχειας του δέρματος. Διαπιστώθηκε έντονη ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της περιοχής, καθώς και πυρετός μέχρι 39 °C. Η όλη κλινική εικόνα χαρακτηρίστηκε ως «φλέγμων», απότοκος τραυματισμού (θλάση μαλακών μορίων, εκχύμωση, οίδημα, φλεγμονή, δευτεροπαθής μικροβιακή μόλυνση). Η συνεχής όμως παρακολούθηση του ασθενούς -ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο- και ιδιαίτερα των χαρακτηριστικών της δερματικής βλάβης, σε συνδυασμό με την παρουσία πυρετού και λευκοκυττάρωσης, έθεσαν, κατά τη δεύτερη ημέρα της νοσηλείας του, την υπόνοια δερματικής νόσου λοιμώδους αιτιολογίας και μάλιστα ερυσιπέλατος. Τα κλινικά δεδομένα, η δερματολογική εξέταση, η σχεδόν τυπική πορεία της βλάβης, η βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς και, τελικά, η ίαση με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή απέδειξαν ότι επρόκειτο για ερυσίπελας. Ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο 7 ημέρες μετά από την εισαγωγή του. Η εμφάνιση ερυσιπέλατος στο δέρμα του θωρακικού τοιχώματος δεν είναι συχνή. Παρόλα αυτά, η νόσος δεν πρέπει να παραλείπεται από τους κλινικούς ιατρούς κατά τη διαφορική διάγνωση βλαβών του θωρακικού τοιχώματος με στοιχεία φλεγμονής και με ερυθρά χροιά στο δέρμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Eρυσίπελας, Kυτταρίτιδα, Στρεπτόκοκκος ομάδας Α, Πυογόνος στρεπτόκοκκος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής