Τελ. ενημέρωση:

   28-Dec-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007, 411-431

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Βιομεμβράνες-Ανθρωπος-Περιβάλλον

Ζ. Μελαμπιανάκη,1,2 Ε. Βελονάκης,2 Α. Βατόπουλος2
1Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος, ΕΥΔΑΠ, Αθήνα
2Τομέας Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

Οι μικροοργανισμοί στο φυσικό τους περιβάλλον δεν διαβιούν αποκλειστικά ως ελεύθερα κύτταρα μέσα στην υγρή φάση, αλλά προσκολλημένοι σε κάποια έμβια ή μη επιφάνεια, αρκεί αυτή να είναι επαρκώς υγρή. Τα βακτήρια αυτά παράγουν ένα εξωκυτταρικό πολυμερές, που μαζί με άλλα συστατικά δημιουργούν πολύπλοκες και πολυσύνθετες δομές, τις βιομεμβράνες (biofilms). Η μορφή των βιομεμβρανών ποικίλλει ανάλογα με τους μικροοργανισμούς που συμμετέχουν και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της προσκολλημένης μορφής των βακτηρίων είναι η καλύτερη εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων του περιβάλλοντος και η αυξημένη προστασία που απολαμβάνουν. Εμφανίζουν, δηλαδή, ένα νέο φαινότυπο με κύρια χαρακτηριστικά το διαφοροποιημένο μεταβολισμό τους, την αυξημένη αντοχή σε αντιβιοτικά και απολυμαντικά, την αυξημένη ανταλλαγή γενετικού υλικού με όλες τις επακόλουθες συνέπειες και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους μέσω ειδικών μορίων-σημάτων. Οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη των βιομεμβρανών, τόσο στην υγεία του ανθρώπου όσο και σε διάφορες δραστηριότητές του, καθιστούν περισσότερο επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης των παραγόντων και των συνθηκών που επηρεάζουν τη δημιουργία τους, με απώτερο στόχο τον έλεγχο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ή εκμετάλλευσή τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρώπινο περιβάλλον, Βιομεμβράνες, Δίκτυο ύδρευσης, Legionella.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής