Τελ. ενημέρωση:

   26-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(3), Μάϊος-Ιούνιος 2007, 243-249

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ημικρανία ως παράγοντας κινδύνου για ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Κ. Στέλλος, Χ. Πιπερίδου
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της υπόθεσης ότι η ημικρανία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Η ανασκόπηση της διαθέσιμης διεθνούς βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ημικρανία μπορεί να ευθύνεται για την εκδήλωση ισχαιμικού ΑΕΕ. Ο σχετικός κίνδυνος για ισχαιμικό ΑΕΕ σε ασθενείς με ημικρανία με αύρα κυμαίνεται στις διάφορες μελέτες από 1,0-14,85, ενώ ο αντίστοιχος σχετικός κίνδυνος σε ασθενείς χωρίς αύρα κυμαίνεται από 0,8-8,6. Η ημικρανία συνδέεται με το ισχαιμικό ΑΕΕ με δύο σκέλη, (α) την εμφάνιση ημικρανικού εμφράκτου και (β) την πιθανότητα να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ισχαιμικού ΑΕΕ. Η παρουσία «σιωπηλών» βλαβών της λευκής ουσίας σε ασθενείς με ημικρανία φαίνεται να ενισχύει την πιθανότητα συσχέτισης της ημικρανίας με το ισχαιμικό ΑΕΕ. O αγγειόσπασμος, η εξαπλούμενη φλοιική ισχαιμία, η αυξημένη συσσώρευση αιμοπεταλίων, η αύξηση της προθρομβίνης F1.2 του ορού, είναι μερικοί από τους πιθανούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που ενοχοποιούνται για τη σχέση της ημικρανίας και του ΑΕΕ. Επίσης, η συχνή συνύπαρξη της ημικρανίας με νοσήματα που προκαλούν ισχαιμικό AEE (MELAS, CADASIL, ανοικτό ωοειδές τρήμα, διαχωριστικό ανεύρυσμα κ.ά.) καθιστά περισσότερο σύνθετη την παθοφυσιολογία. Το κάπνισμα, η λήψη αντισυλληπτικών σκευασμάτων και ο συνδυασμός αυτών σε ασθενείς με ημικρανία αναφέρεται ότι προκαλεί σημαντική αύξηση της πιθανότητας πρόκλησης ισχαιμικού ΑΕΕ, ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες. Αν και δεν συνιστάται προς το παρόν αλλαγή της διαγνωστικής προσέγγισης της ημικρανίας, χρήσιμο είναι να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα οι διάφοροι παράγοντες κινδύνου για ισχαιμικό ΑΕΕ σε ασθενείς με ημικρανία.

Λέξεις ευρετηρίου: Ημικρανία, Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής