Τελ. ενημέρωση:

   20-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 170-177

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επίδραση της κλαριθρομυκίνης στο σηπτικό ασθενή

Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης,1 Χ. Ρούτση,2 Μ. Ραφτογιάννη,1 Σ. Κόλλιας,2 Φ. Μπαζιάκα,1
Δ. Ζερβάκης,2 Θ. Τσαγανός,1 Σ. Ορφανός,3 Α. Αρμαγανίδης,3 Χ. Ρούσσος,2 Ε. Γιαμαρέλλου1

1Δ΄ Παθολογική Κλινική,
2Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας,
3Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Με δεδομένη την αποτελεσματική ανοσοπαρεμβατική δράση της κλαριθρομυκίνης σε πειραματικά μοντέλα σήψης, ο καθορισμός της επίδρασής της στο σηπτικό ασθενή.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σχεδιάστηκε μια διπλήτυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη σε 200 ασθενείς με σήψη σε έδαφος πνευμονίας του αναπνευστήρα (ΠΑ). Η κλαριθρομυκίνη χορηγήθηκε ενδοφλέβια σε δόση ίση με 1 g εφάπαξ ημερησίως για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Η επίδραση της κλαριθρομυκίνης στην επιβίωση, στη λύση της ΠΑ και στη λύση της σήψης μετά από συνολική παρακολούθηση 28 ημερών αποτελούσαν τους σκοπούς της μελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όσοι ασθενείς έλαβαν εικονικό φάρμακο και όσοι έλαβαν κλαριθρομυκίνη ήταν καλά εξομοιωμένοι ως προς το φύλο, την ηλικία και τη βαρύτητα της νόσου. Το είδος των παθογόνων μικροοργανισμών και η ευαισθησία τους στα συγχορηγούμενα αντιβιοτικά δεν διέφεραν. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιγράφηκαν σε 0% και 3%, αντίστοιχα (pNS). H σήψη λύθηκε σε 58% και 64%, αντίστοιχα (pNS), εντός μιας διάμεσης χρονικής περιόδου ίσης με 11 και 6 ημέρες (Ρ=0,021). Η ΠΑ λύθηκε σε 54% και 61%, αντίστοιχα (pNS), εντός μιας διάμεσης χρονικής περιόδου ίσης με 11,50 και 7 ημέρες (Ρ=0,006). Η θνητότητα λόγω σήψης μετά από 16 ημέρες ήταν 21% και 10%, αντίστοιχα (Ρ=0,049), στο σύνολο του πληθυσμού της μελέτης και 54,5% και 25% μεταξύ των ασθενών με πολυοργανική δυσλειτουργία (Ρ=0,036). Ο κίνδυνος θανάτου μέχρι και την 28η ημέρα από οργανική δυσλειτουργία μειώθηκε κατά 2,75 φορές με τη χορήγηση της κλαριθρομυκίνης. Η ανάλυση επιβίωσης κατά Kaplan-Meier ανέδειξε παράταση της επιβίωσης έως και την 28η ημέρα από την εκδήλωση των πρώιμων σημείων της σήψης μεταξύ των ασθενών με σηπτική καταπληξία υπό την επίδραση της κλαριθρομυκίνης (Ρ=0,021).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ταχύτερη λύση της σήψης και η δραματική μείωση του κινδύνου θανάτου από πολυοργανική δυσλειτουργία σηματοδοτούν μια νέα προοπτική για τη χρήση της κλαριθρομυκίνης (α) στην ΠΑ, (β) στη σηπτική καταπληξία και (γ) στην πολυοργανική δυσλειτουργία.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιβίωση, Κλαριθρομυκίνη, Πνευμονία αναπνευστήρα, Πολυοργανική δυσλειτουργία, Σήψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής