Τελ. ενημέρωση:

   20-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 150-154

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οπισθοπεριτοναϊκά σαρκώματα. Διάγνωση και αντιμετώπιση

Ι.Δ. Σπηλιώτης
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, Washington Cancer Institute, Washington, DC, USA

Τα σαρκώματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι σπάνιες κακοήθειες, που εξορμούν από τα κύτταρα του μεσεγχύματος. Η αντιμετώπισή τους είναι κυρίως χειρουργική, αλλά το μέγεθος και οι ανατομικές σχέσεις της περιοχής δεν επιτρέπουν συχνά την πλήρη εκτομή τους. Οι συμπληρωματικές θεραπείες έχουν μικρό αποτέλεσμα στα ποσοστά της υποτροπής ή της τελικής επιβίωσης. Η αντιμετώπιση των μεταστάσεων εξαρτάται από το όργανο εντόπισης, την πολυεστιακότητα των βλαβών, το είδος του σαρκώματος και το βαθμό διαφοροποίησης του όγκου. Η έγκαιρη διάγνωση και η συχνή παρακολούθηση είναι δύο στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη πρόγνωση των ασθενών αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος, Σάρκωμα, Χειρουργική εκτομή σαρκώματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής