Τελ. ενημέρωση:

   20-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 128-141

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τοπικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών στην καθημερινή κλινική πράξη

Δ. Καρόκης,1 Δ.Γ. Κασίμος2
1Ρευματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΝΙΜΤΣ», Αθήνα
2Ρευματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «401 ΓΣΝΑ», Αθήνα

Οι τοπικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία ποικιλίας προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος και η χορήγησή τους μπορεί να γίνει ενδοαρθρικά, περιαρθρικά ή και σε διάφορους μαλακούς ιστούς. Παρά τη διαδεδομένη χρήση τους, όμως, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά στην κλινική αποτελεσματικότητά τους, αλλά και ερωτήματα που σχετίζονται με τη σωστή πρακτική και την τεχνική της έγχυσης. Στο άρθρο αυτό, μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αρχικά παρουσιάζονται και αναλύονται οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, οι μηχανισμοί και οι ανεπιθύμητες ενέργειες της τοπικής έγχυσης κορτικοστεροειδών. Κατόπιν, συζητείται η αποτελεσματικότητά τους σε διάφορες παθήσεις και επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην πρακτική και την τεχνική της έγχυσης (όπως συχνότητα, δοσολογία, προετοιμασία, προσπέλαση και ακρίβεια της έγχυσης, χρήση τοπικών αναισθητικών παραγόντων, ανάπαυση της άρθρωσης μετά από την έγχυση κ.λπ.). Μέσα από αυτή τη συζήτηση, προτείνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση της τοπικής έγχυσης κορτικοστεροειδών στην καθημερινή κλινική πράξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Κορτικοστεροειδή, Τοπική έγχυση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής