Τελ. ενημέρωση:

   20-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 121-127

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Συστηματικά ρευματικά νοσήματα και καρδιαγγειακό σύστημα

Η. Ρεντούκας, Γ. Λάζαρος
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Τα ρευματολογικά νοσήματα αποτελούν κατηγορία συστηματικών νοσημάτων με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στα οστά, στις αρθρώσεις και στo συνδετικό ιστό. Επειδή οι υποκείμενοι παθογενετικοί μηχανισμοί των προαναφερθέντων νοσημάτων αφενός δεν φαίνεται να είναι ενιαίοι και αφετέρου δεν έχουν πλήρως μελετηθεί, δεν υπάρχει προς το παρόν γνωστός παθοβιολογικός μηχανισμός δυνάμενος να ερμηνεύσει τις καρδιαγγειακές εκδηλώσεις στα πλαίσια των συστηματικών ρευματολογικών νοσημάτων. Τα συστηματικά ρευματολογικά νοσήματα μπορεί να προσβάλλουν ποικιλοτρόπως το καρδιαγγειακό σύστημα (περικάρδιο, μυοκάρδιο, ενδοκάρδιο, στεφανιαίες αρτηρίες και αορτή). Η καρδιακή συμμετοχή συνήθως επιπλέκει την κλινική πορεία των προαναφερθέντων νοσημάτων, αν και ενίοτε οι επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα αποτελούν την αρχική τους εκδήλωση. Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται οι συνηθέστερες επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα των κυριότερων συστηματικών ρευματολογικών νοσημάτων (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, οζώδης πολυαρτηρίτιδα, συστηματική σκλήρυνση, πολυμυοσίτιδα-δερματομυοσίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, σύνδρομο Reiter, αρτηρίτιδα Takayasu, γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα) και παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη σύγχρονη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπλοκές, Θεραπεία, Καρδιαγγειακό σύστημα, Συστηματικά ρευματικά νοσήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής