Τελ. ενημέρωση:

   24-Apr-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 579-584

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ιεράρχηση ερευνητικών μεθόδων για τον καθορισμό μυκητολογικών δεικτών λοίμωξης

Α. Βελεγράκη
Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Κατά τα τελευταία χρόνια, μια ποικιλία ανοσο-ορολογικών και μοριακών μεθόδων, σχεδιασμένων αρχικά για τις ανάγκες της βασικής έρευνας στη Μυκητολογία, έχουν τεθεί στην υπηρεσία της Ιατρικής. Οι ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα της λεγόμενης «μοριακής διάγνωσης των μυκητιάσεων», εφόσον επήλθαν μέσω της μελέτης της μοριακής γενετικής και γονιδιωματικής των μυκήτων, είναι σήμερα άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιατρική πράξη. Οι εργαστηριακές αναλύσεις που βασίζονται σε μη καλλιεργητικές μεθόδους, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, δεν έχουν μέχρι στιγμής επιφέρει την αναμενόμενη επανάσταση στο χώρο των λοιμώξεων γενικότερα και συνεπώς ούτε στο χώρο των μυκητιάσεων. Εξαιτίας αυτού, η πλέον αξιόπιστη προσέγγιση για την έγκαιρη αναγνώριση των μυκητιάσεων εστιάζεται στη χρήση συμβατικών μεθόδων χαρακτηρισμού του αιτιολογικού παράγοντα της μυκητίασης, όπως μικροσκόπηση, καλλιέργεια, βιοχημικές δοκιμασίες, ανοσο-ορολογικοί προσδιορισμοί σε συνδυασμό με αναλύσεις βασισμένες στη μοριακή βιολογία. Προοδευτικά όμως πολλαπλασιάζεται η αποτελεσματικότητα των αρχικών συστημάτων ανίχνευσης DNA μυκήτων σε κλινικά δείγματα, μέσω βελτίωσης της ανάλυσης, της επεξεργασίας και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Αυτό καταδεικνύεται από την αυξανόμενη χρήση αυτών των αναλύσεων στη διερεύνηση των λοιμώξεων από μύκητες και επιβεβαιώνει ότι οι βιοϊατρικές ειδικότητες, που ασκούν εργαστηριακό και κλινικό έργο, και έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη Μυκητολογία, διαδραματίζουν παράλληλους και συνεργιστικούς ρόλους ως προς τον έλεγχο των μυκητιάσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαγνωστική προσέγγιση, Μοριακή Mυκητολογία, Μυκητολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής