Τελ. ενημέρωση:

   24-Apr-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 560-578

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι ελαστικές ιδιότητες των αρτηριών και οι μέθοδοι εκτίμησής τους

Α. Παπαζαφειροπούλου, Ν. Τεντολούρης, Ν. Κατσιλάμπρος
Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται στις ελαστικές ιδιότητες των αρτηριών, στους παράγοντες και τις νόσους που μπορούν να τις επηρεάσουν, καθώς και στο αποτέλεσμα θεραπευτικών και μη παρεμβάσεων στη βελτίωση της ελαστικότητας των αρτηριών. Είναι γνωστό ότι η δυσκαμψία των αρτηριών αποτελεί προγνωστικό παράγοντα αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η μείωση των ελαστικών ιδιοτήτων των αρτηριών αφορά κυρίως στην αορτή και τις εγγύς ελαστικού τύπου αρτηρίες και σε μικρότερο βαθμό τις περιφερικές μυϊκού τύπου αρτηρίες. Η μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων των αρτηριών μπορεί να γίνει μη επεμβατικά με τη χρήση της ταχύτητας του κύματος σφυγμού, με υπερηχογραφικές τεχνικές που συσχετίζουν τις μεταβολές της ενδοαυλικής διαμέτρου με τις μεταβολές της πίεσης, την ανάλυση του κύματος σφυγμού με την τεχνική της τονομετρίας, την τεχνική της εξαρτώμενης από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολής και τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων, καθώς και επεμβατικά με τη χρήση ενδοαρτηριακού καθετήρα. Πολλές κλινικές μελέτες έχουν δείξει τα αποτελέσματα της δράσης πολλών παραγόντων και νοσημάτων στις ελαστικές ιδιότητες των αρτηριών. Σήμερα, είναι γνωστή η επίδραση της ηλικίας, της αρτηριακής υπέρτασης, του σακχαρώδους διαβήτη, της δυσλιπιδαιμίας και του καπνίσματος στην αύξηση της δυσκαμψίας των αρτηριών. Επίσης, ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια και αθηρωματικές αλλοιώσεις των αγγείων έχουν δύσκαμπτα αγγεία. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ρόλο του ενδοθηλίου και στα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν διάφορες κατηγορίες φαρμάκων καθώς και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στις ελαστικές ιδιότητες των αρτηριών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρτηρίες, Διατασιμότητα, Ελαστικές ιδιότητες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής