Τελ. ενημέρωση:

   24-Apr-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 547-559

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η θέση της χημειοπροφύλαξης στη σύγχρονη θεραπευτική του καρκίνου του παχέος εντέρου

Μ.Β. Καραμούζης,1 Α.Γ. Παπαβασιλείου2
1Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
2Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια θνητότητας από κακοήθη νεοπλάσματα. Η χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με τη χρήση καθιερωμένων και νεότερων χημειοθεραπευτικών παραγόντων αποτελεί τη μόνη ουσιαστική θεραπευτική παρέμβαση, ενώ η πιθανότητα ίασης είναι μεγαλύτερη όταν η νόσος ανιχνεύεται σε πιο πρώιμο στάδιο. Η πρώιμη διάγνωση αποτελεί τον κύριο στόχο των προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου, τα οποία χρησιμοποιούν την περιοδική εξέταση κοπράνων για παρουσία αίματος και τον ενδοσκοπικό έλεγχο του εντέρου. Μια εναλλακτική παρέμβαση για τη μείωση της θνητότητας από τον καρκίνο του παχέος εντέρου αποτελεί η μακροχρόνια χρήση μιας ποικιλίας παραγόντων, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προλαμβάνουν την ανάπτυξη των καρκινωμάτων. Αυτή η νέα φαρμακολογική παρέμβαση, γνωστή και ως χημειοπροφύλαξη, έχει ως κύριο στόχο την αναστολή ή και υποστροφή της ανάπτυξης των αδενωματωδών πολυπόδων και της μετέπειτας μετατροπής τους σε καρκινώματα. Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν ένα μεγάλο αριθμό πιθανών στόχων για την εφαρμογή των παραγόντων χημειοπροφύλαξης στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου. Αν και πολλοί από αυτούς τους παράγοντες έχουν υποσχόμενο αποτέλεσμα, μερικοί μόνο εμφανίζουν αποτελεσματική δράση σε μεγάλες κλινικές μελέτες. Η αναστολή της ανάπτυξης των προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών του παχέος εντέρου αποτελεί τον κύριο στόχο της θεραπευτικής του καρκίνου, ενώ έχει και ιδιαίτερη σημασία στις μελέτες χημειοπροφύλαξης, οι οποίες είναι μακρόχρονες, πραγματοποιούνται σε υγιείς εθελοντές και προαπαιτούν αμελητέα τοξικότητα των χρησιμοποιούμενων παραγόντων. Η χημειοπροφύλαξη του παχέος εντέρου θα αποτελέσει κεντρικό ερευνητικό στόχο τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της κατανόησης του γεγονότος ότι η πρόοδος της Μοριακής Ιατρικής θα δώσει τη δυνατότητα προσδιορισμού των ατόμων με αυξημένη προδιάθεση για ανάπτυξη καρκίνου παχέος εντέρου και τους μοριακούς στόχους που έχουν κεντρικό ρόλο στην έναρξη και την εξέλιξη της καρκινογένεσης του παχέος εντέρου.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρκίνος παχέος εντέρου, Χημειοπροφύλαξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής