Τελ. ενημέρωση:

   21-Sep-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(3), Μάιος-Ιούνιος 2006, 254-259

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

Σεξουαλική κακοποίηση υπό την επίδραση ψυχοδραστικών ουσιών

Σ. Παπαδόδημα, Σ. Αθανασέλης, Χ. Σπηλιοπούλου
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η διερεύνηση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης συχνά είναι δυσχερής. Στις περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί κάποια ψυχοδραστική ουσία, οπότε και η άμυνα του θύματος ήταν μειωμένη, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν κακώσεις και, κατά συνέπεια, η ιατροδικαστική τεκμηρίωση εφαρμογής σωματικής βίας να μην είναι εφικτή. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αναζήτηση και η ανεύρεση της ψυχοδραστικής ουσίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης. Ωστόσο, συχνά η τοξικολογική διερεύνηση καθίσταται προβληματική λόγω δυσχερειών, όπως η καθυστερημένη καταγγελία της πράξης, η χορήγηση μικρών και εφάπαξ δόσεων ψυχοδραστικών ουσιών με μικρό χρόνο ημιζωής και ο μεγάλος αριθμός των πιθανών ουσιών. Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος σχετικά με την πιθανότητα χορήγησης ψυχοδραστικών ουσιών για ποινικά κολάσιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης. Η άμεση λήψη βιολογικών υγρών, προκειμένου να αποσταλούν για τοξικολογική διερεύνηση, αλλά και η φύλαξη ποσότητας αυτών για την περίπτωση δικαστικής παραπομπής της υπόθεσης, είναι καθοριστικής σημασίας. Τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών αλλά και η υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία επί του θέματος συζητούνται.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση φοιτητών, Καθοδηγητής, Μάθηση που βασίζεται σε προβλήματα, Μέθοδοι εκπαίδευσης, Πρόγραμμα σπουδών, Προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής