Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(1), Ιανουάριος-Μάρτιος 2006, 30-40

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Λευχαιμία στην κύηση

Α.Χ. Βάσσου, Κ.Λ. Μπουραντάς
Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Η λευχαιμία είναι η δεύτερη σε συχνότητα κακοήθης νόσος που προσβάλλει τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η κύηση δεν επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση της λευχαιμίας, παρά μόνο εάν καθυστερήσει η κατάλληλη αγωγή. Τα ανάλογα των πουρινών, των πυριμιδινών και οι ανταγωνιστές του φυλλινικού οξέος συνοδεύονται από υψηλό κίνδυνο εμφάνισης συγγενούς διαμαρτίας, ιδιαίτερα πριν από τη 12η εβδομάδα. Η διακοπή της κύησης επιβάλλεται κατά το πρώτο τρίμηνο, ώστε να είναι δυνατή η εντατική αντιλευχαιμική αγωγή. Στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, η έκθεση του εμβρύου στην αντινεοπλασματική θεραπεία δεν αυξάνει τη συχνότητα των συγγενών ανωμαλιών, αλλά συνοδεύεται από προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης και αυξημένη περιγεννητική θνησιμότητα. Η απώτερη βρεφική ανάπτυξη είναι φυσιολογική.

Λέξεις ευρετηρίου: Κύηση, Λευχαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής