Τελ. ενημέρωση:

   16-Jun-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005, 634-645

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαδίκτυο και υγεία. Σύγχρονες εξελίξεις

Ε. Καλδούδη
Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Το διαδίκτυο σήμερα
  2.1. Διείσδυση του διαδικτύου
 3. Εφαρμογές του διαδικτύου στην υγεία
  3.1. Πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων
  3.2. Διαδικτυακά συγγράμματα
  3.3. Αρχεία ιατρικών περιστατικών
  3.4. Ηλεκτρονικές εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών
  3.5. Εκπαίδευση, ενημέρωση και συνεχιζόμενη κατάρτιση
  3.6. Ιατρική επικοινωνία και συνεργασία
  3.7. Τηλεπαρακολούθηση και τηλεχειρισμός
  3.8. Το διαδίκτυο για τους ασθενείς
  3.9. Συνεργασία και ολοκλήρωση ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων
 4. Θέματα ποιότητας και ασφάλειας
 5. Συμπεράσματα

Λέξεις ευρετηρίου: Διαδίκτυο, Τηλεϊατρική, Τηλε-εκπαίδευση.
© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής