Τελ. ενημέρωση:

   16-Jun-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005, 594-605

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Αιτιότητα

Σ. Ψύλλος
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Αριστοτέλης
 3. Η επίδραση του Αριστοτέλη
 4. Descartes
 5. Οι διάδοχοι του Descartes
 6. Hume
 7. Κant
 8. Η θεωρία της κανονικότητας για την αιτιότητα
 9. Μill
 10. Λογικός θετικισμός
 11. Παραγωγική-νομολογική εξήγηση
 12. Νόμοι της φύσης
 13. INUS συνθήκες
 14. Αντιγεγονική εξάρτηση
 15. Πιθανοκρατική αιτιότητα
 16. Οι αιτίες ως συνταγές
 17. Φυσική αιτιότητα
 18. Νεο-Αριστοτελισμός

Λέξεις ευρετηρίου: Αιτία, Αιτιότητα, Αποτέλεσμα, Εξήγηση, Νόμοι της φύσης.
© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής