Τελ. ενημέρωση:

   16-Jun-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005, 575-580

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Eπιδημιολογική μελέτη ισχαιμικής καρδιοπάθειας στη βορειοδυτική Ελλάδα

Α. Παπαθανασίου,1 Κ. Παππάς,1 Ι. Λεονταρίδης,1 Π. Κοραντζόπουλος,2
Τ. Βουγιουκλάκης,3 Μ. Κυργίου,1 Β. Δημητρούλα,2 Λ.Κ. Μιχάλης,1 Ι. Γουδέβενος1

1Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
3Εργαστήριο Ιατροδικαστικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Η ισχαιμική καρδιοπάθεια (ΙΚ) εκδηλώνεται ως οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με ή χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος, αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, σιωπηλή ισχαιμία, σταθερή στηθάγχη ή καρδιακή ανεπάρκεια. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η επίπτωση της πρωτοεκδηλούμενης ΙΚ σε μια κλειστή γεωγραφική περιοχή με γνωστό πληθυσμό (172.000, 50% θήλεις, ηλικίας >75 ετών, ποσοστό 7%, απογραφή 2001).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για μια προοπτική, πληθυσμιακή μελέτη ενεργού επαγρύπνησης. Πηγές άντλησης των περιστατικών αποτέλεσαν τα 2 Νοσοκομεία του νομού (καρδιολογικές κλινικές, τμήματα επειγόντων, εντατικές μονάδες), το νεκροτομικό εργαστήριο και η ανασκόπηση των πιστοποιητικών θανάτου από τη στατιστική υπηρεσία. Κατάλληλοι για την ανάλυση ήταν οι ασθενείς ηλικίας <80 ετών και χωρίς γνωστό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2001-31 Οκτωβρίου 2002, 308 άνδρες και 100 γυναίκες (ηλικία 62,5±10 και 68,0±9,5 έτη, αντίστοιχα) εκδήλωσαν ΙΚ. Από αυτούς, οι 174 (127 άνδρες) είχαν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) χωρίς ανύψωση του διαστήματος ST και οι 105 (83 άνδρες) με ανύψωση του ST. Σε όλους υπήρχαν είτε αγγειογραφική επιβεβαίωση στεφανιαίας νόσου, είτε ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις συμβατές με μυοκαρδιακή ισχαιμία, είτε θετική τροπονίνη. Επίσης, 40 ασθενείς (11 γυναίκες) νοσηλεύτηκαν λόγω σταθερούς στηθάγχης με θετική δοκιμασία κόπωσης και 4 (1 γυναίκα) λόγω πρωτοεμφανιζόμενης καρδιακής ανεπάρκειας. Σε 12 ασθενείς (1 γυναίκα) ανακαλύφθηκε στεφανιαία νόσος στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου για μη καρδιαγγειακή χειρουργική επέμβαση. Δεν συμπεριελήφθησαν 112 ασθενείς με πόνο στο στήθος ή ανεξήγητη καρδιακή ανεπάρκεια, όπου η αγγειογραφία έδειξε αγγεία χωρίς αθηρωματικές πλάκες. Στο ίδιο διάστημα σημειώθηκαν 73 (55 άνδρες) αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι (1 ώρα από την έναρξη των συμπτωμάτων χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου έξω από το νοσοκομείο). Σε όλους, οι πληροφορίες ελήφθησαν από το γιατρό που υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου ή και τους συγγενείς του θύματος. Η ετήσια επίπτωση της ΙΚ ήταν 45,2/10.000 κατοίκους (70,2 για τους άνδρες και 20,9 για τις γυναίκες), αυξανόταν με την ηλικία και δεν εξισωνόταν για τα δύο φύλα μετά την ηλικία των 70 ετών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Περίπου το 1/5 της ΙΚ εμφανίζεται ως πρώτο και τελευταίο συμβάν. Tα ΟΣΣ χωρίς ανύψωση του SΤ συμβαίνουν δύο φορές συχνότερα από τα σύνδρομα με ανύψωση του ST. Παρότι η στεφανιαία νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες, η αναλογία της ΙΚ σε σχέση με τους άνδρες υπολείπεται, με λόγο 1:3.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, Επιδημιολογία, Επίπτωση, Ισχαιμική καρδιοπάθεια, Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.
© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής