Τελ. ενημέρωση:

   16-Jun-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005, 535-543

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κατάθλιψη και παραβατικότητα

Α. Δουζένης,1 Π. Φερεντίνος,2 Ε. Λύκουρας1
1Α' Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανασκοπείται η διεθνής βιβλιογραφία για τις μέχρι τώρα γνωστές συσχετίσεις κατάθλιψης και παραβατικότητας. Η σύνθετη αυτή σχέση έχει διερευνηθεί σε τρεις κατηγορίες μελετών ανάλογα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία (μελέτες σε «σειρές γέννησης», μελέτες σύγκρισης της παραβατικότητας μεταξύ καταθλιπτικών ασθενών και μαρτύρων και μελέτες σύγκρισης της επικράτησης της κατάθλιψης μεταξύ κρατουμένων και του γενικού πληθυσμού). Tα αποτελέσματα των ερευνών φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εγκληματικότητας και βίαιης συμπεριφοράς σε ασθενείς με συναισθηματικές διαταραχές και ειδικότερα με κατάθλιψη, μονοπολική ή διπολική, ή και δυσθυμία. Παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση παραβατικότητας σε ασθενείς με κατάθλιψη αποτελούν η συννοσηρότητα με διαταραχές προσωπικότητας, με κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών και με τη διαταραχή διαγωγής κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία. Οι ασθενείς με κατάθλιψη εμπλέκονται σπανιότερα σε παραβάσεις, αλλά όταν αυτό συμβεί διαπράττουν συχνά βίαια εγκλήματα, παρά την κρατούσα γενικά άποψη ότι η κατάθλιψη συσχετίζεται αρνητικά με την παραβατικότητα. Επιπλέον, μελετώνται λεπτομερέστερα οι παραβατικές συμπεριφορές, με τις οποίες η κατάθλιψη έχει συχνότερα συσχετιστεί: η «επεκτεινόμενη αυτοκτονία», η παιδοκτονία και η «κλοπή από καταστήματα» (shoplifting). Τέλος, γίνεται αναφορά στη συσχέτιση της εφηβικής κατάθλιψης με παραβατικές συμπεριφορές και σεξουαλικά αδικήματα, καθώς και στην πιθανή επίδραση της κατάθλιψης της μητέρας κατά την κύηση στην εκδήλωση παραβατικότητας των αρρένων τέκνων της στην ενήλικη ζωή τους. Συμπερασματικά, η ακριβέστερη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην κατάθλιψη και την παραβατικότητα αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών πρόληψης και των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρωποκτονία, Επεκτεινόμενη αυτοκτονία, Κατάθλιψη, Παραβατικότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής