Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2005, 325-335

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Λαπαροσκοπική χειρουργική. Παθοφυσιολογικές επιπτώσεις του πνευμοπεριτοναίου

Γ. Σκρουμπής, Κ. Βαγενάς, Κ. Βαγιανός
Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Πάτρα

Η γενίκευση της εφαρμογής της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην καθημερινή πράξη, τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον σε σχέση με τις παθοφυσιολογικές επιπτώσεις του πνευμοπεριτοναίου και τα πιθανά προβλήματα που συνδέονται με αυτό. Αναφέρονται προβλήματα όπως πνευμονικές ατελεκτασίες, μείωση της λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητας των πνευμόνων, υψηλές πνευμονικές πιέσεις και υπερκαπνία αποδιδόμενη σε απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από το περιτόναιο, σε απουσία επαρκώς ελεγχόμενου υπεραερισμού. Οι καρδιαγγειακές επιπτώσεις στα υγιή άτομα σχετίζονται με αύξηση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων και της μέσης αρτηριακής πίεσης, συνοδευόμενων από διεγχειρητικές μεταβολές του καρδιακού δείκτη, χωρίς ωστόσο αξιόλογη επίπτωση στην καρδιακή συχνότητα. Επιπλέον, παρατηρούνται και περιοχικές κυκλοφορικές διαταραχές (π.χ. αύξηση εγκεφαλικής αιματικής ροής, μείωση σπλαγχνικής και νεφρικής άρδευσης), που έχουν κλινική σημασία και πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη σε οριακούς ασθενείς. Ασυνήθεις επιπλοκές σχετιζόμενες με την εμφύσηση αερίου στην περιτοναϊκή κοιλότητα επίσης αναφέρονται, εμφανιζόμενες ως υποδόριο εμφύσημα, πνευμοθώρακας ή πνευμομεσοθωράκιο, σπανιότατα και ως θανατηφόρα επεισόδια εμβολής αέρα. Είναι σημαντικό τόσο για το χειρουργό όσο και τον αναισθησιολόγο να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία του πνευμοπεριτοναίου και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, που όλο και περισσότερα άτομα με σοβαρά συνοδά προβλήματα υποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Λαπαροσκοπική χειρουργική, Παθοφυσιολογία, Πνευμοπεριτόναιο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής